Kwaliteits-Controle-Bureau

Verbeter de presentatie door meer aandacht voor verpakken.

Door , dinsdag 26 januari 2016

De appelrassen, die onder een merknaam worden afgezet, bleken opnieuw de beste kwaliteit te bezitten. Rassen zoals Nicoter, Milwa, Fresco en Civni waren vrij van gebreken, zoals hagelschade of buts. De vorm van de vruchten was prima en dat gold ook voor de kleur. De appels waren met zorg in de verpakkingen gelegd. De manier van verpakken is heel belangrijk, want het verhoogt  de presentatiewaarde en het nodigt de consument uit tot het doen van impulsaankopen. Tegelijkertijd  neemt, door het voorzichtig verpakken,  het aantal  butsen af en ook dat is positief. Een goede uitstraling van het fruit is heel belangrijk op een moment,  dat de afzet wat lijkt te stagneren.
De kwaliteit van de Jonagold en diens mutanten was eveneens goed. De appels hadden voldoende kleur en ook bij dit ras trof ik nauwelijks  gebreken aan. Ik kwam wel partijen tegen waarvan de schil  vet aanvoelde.
De kwaliteit van de Elstar fluctueerde. Naast hele fraaie partijen met voldoende kleur kwamen ook partijen voor met schilvlekjes. Schilvlekjes is een voortgaand gebrek en daardoor lastig uit te sorteren.   
De meeste problemen worden op dit moment aangetroffen bij de Schone van Boskoop. De uitwendige kwaliteit was uitstekend en vooral de rode mutanten hadden veel kleur. De inwendige kwaliteit vroeg nadrukkelijk aandacht vanwege kurkstip en klokhuisbruin. Dit is beslist een aandachtspunt voor de komende tijd.
 

Meer columns

Door:
E-mail: