Kwaliteits-Controle-Bureau

Export naar het VK: vanaf 31 januari 2024 fytosanitair certificaat verplicht voor vijftal snijbloemen

dinsdag 3 oktober 2023

Op 29 augustus 2023 heeft het VK het definitieve Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. In het TOM heeft het VK aangegeven dat per 31 januari 2024 de ‘medium risk group’ fytocertificaatplichtig wordt. De ‘high risk group’ is dit al en moet al voorzien zijn van een fytocertificaat. In het TOM is een lijst van producten benoemd die in de ‘medium risk group’ vallen. Deze lijst kan nog worden uitgebreid. Zie hierover de berichtgeving van de NVWA.

Exporteert u snijbloemen naar het VK?
Snijbloemen van Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus (inclusief Dianthus barbatus), Gypsophila en Solidago zijn in het definitieve TOM benoemd als ‘medium risico’. Vanaf 31 januari 2024 is voor deze producten een fytosanitair certificaat verplicht. Vanaf 30 april 2024 gaat het VK bovengenoemde producten uit de EU fysiek controleren.

Dit betekent dat u uw zendingen met bovenstaande producten moet aanmelden in e-CertNL zodat deze voor export naar het VK kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair certificaat. Deze extra handelingen hebben forse impact op de logistiek van exporterende bedrijven. Hoewel de invoering grenscontroles door het VK meerdere malen (deels) is uitgesteld, bereidt het ministerie van LNV zich voor op een nieuw controle regiem dat daadwerkelijk op 31 januari 2024 wordt geïmplementeerd. Het is belangrijk dat u zich op tijd verdiept in de gevolgen voor uw bedrijf zodat u op deze nieuwe situatie bent voorbereid.

Bepaal welk type inspectie het best past bij uw bedrijfsvoering
U heeft de mogelijkheid tot deelname aan twee erkenningsregelingen die beide logistieke voordelen bieden ten opzichte van reguliere zendingsinspecties: de erkenning Bedrijfscontrolesysteem VK en erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL. Bij de erkenning Bedrijfscontrolesysteem VK worden de controles door bedrijven zelf uitgevoerd door hiertoe speciaal opgeleide fytosanitaire-controlemedewerkers. Bij de erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL kunnen partijen door het KCB in voorraad geïnspecteerd worden en daarna in meerdere zendingen geëxporteerd worden naar het VK. Voor beide erkenningen is goedkeuring van de NVWA nodig en dit vereist voorbereidingstijd. Op 29 juni en 5 juli organiseerde het KCB bijeenkomsten over de mogelijkheden die erkenning gebruik voorraadregister of een erkenning Bedrijfscontrolesysteem VK uw bedrijf kunnen bieden. Heeft u deze bijeenkomst gemist? Bekijk hieronder de presentaties.

Nieuw bij het KCB
Heeft u als gevolg van de certificaatplicht voor de genoemde vijf producten voor het eerst te maken met het KCB? Veel zaken kunt u digitaal afhandelen, maar daarvoor moet u bij een aantal instanties in de controleketen bekend zijn en is toegang tot diverse overheidssystemen noodzakelijk. De belangrijkste stappen hebben wij hier voor u op een rij gezet

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Het KCB heeft hier belangrijke informatie over het zakendoen met het VK voor u op een rij gezet. Heeft u specifieke vragen waarop u uw antwoord niet heeft kunnen vinden? Stuur dan een mail naar brexit@kcb.nl

 

Meer nieuws