Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit: Aangifteplicht kwaliteit groenten en fruit bij export naar VK

dinsdag 15 december 2020

Bij uitvoer van groenten en fruit (G&F) uit de EU moet voldaan worden aan de EU-handelsnormen van G&F. Hiervoor is aangifte bij het KCB in e-CertNL verplicht en bij de douane. Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk (VK) voor de EU een derde land. In principe geldt de aangifteplicht voor kwaliteit dan ook voor export van G&F naar het VK.

Deze wijziging zal voor bedrijven die G&F exporteren naar het VK de nodige aanpassingen vragen. Bedrijven moeten G&F zendingen naar het VK aangeven in e-CertNL om, na goedkeuring door het KCB, een (digitaal) controlecertificaat te ontvangen. Het (digitale) controlecertificaat is nodig om de zending uit te klaren bij de douane.

Voor een groot aantal bedrijven is dit bekend omdat zij al exporteren naar andere derde landen. Voor bedrijven die nu alleen binnen de EU handelen, zal dit nieuw zijn. Daarom is besloten om, na de ingangsdatum van de Brexit op 1 januari 2021, voor de uitvoerverplichtingen kwaliteit G&F een overgangsperiode in te stellen. Dit om alle bedrijven te laten wennen aan de nieuwe situatie met het VK en de bijkomende verplichtingen.

In de overgangsperiode moet u ervoor zorgen dat u alle zendingen G&F voor export naar het VK gaat aangeven in e-CertNL. De overgangsperiode loopt tot 1 april 2021. Daarna is aangifte verplicht en zullen de kosten voor het aangeven van zendingen in e-CertNL in rekening gebracht worden. Na deze overgangsperiode zal de douane erop toezien, dat zendingen G&F die naar het VK worden geëxporteerd, zijn voorzien van een digitaal controlecertificaat. Als u geen aangifte in e-CertNL heeft gedaan en niet over een digitaal controlecertificaat beschikt, zal de douane vanaf dat moment de exportzending G&F niet uitklaren en kan deze niet worden geëxporteerd. 

In de overgangsperiode zullen voor de kwaliteit geen reguliere exportinspecties plaatsvinden, maar vinden er wel steekproefsgewijze kwaliteitscontroles plaats op zendingen G&F met bestemming VK. Het is daarom van groot belang ervoor te zorgen, dat exportzendingen voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit om logistieke problemen te voorkomen.

Bereid u nu voor om problemen bij export G&F naar VK te voorkomen.
Meer informatie over de stappen ter voorbereiding op de aangifte in e-CertNL vindt u hier. Meer informatie over de voordelen van een RIK erkenning in relatie tot de frequentie van de exportcontroles kwaliteit G&F vindt u hier.

Wanneer u exporteert naar het VK zal dit gevolgen hebben voor uw logistieke processen. Bereid u daarom voor op deze wijzigingen als gevolg van Brexit met ingang van 1 januari 2021.
 

 

Meer nieuws