Kwaliteits-Controle-Bureau

VK-eis kwaliteitscertificaat bij import groenten en fruit is vervallen

donderdag 12 november 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de eisen voor de import van groenten en fruit opnieuw aangepast op 11 november 2020. De op 27 oktober jl. aangekondigde eis dat vanaf 1 januari 2021 een kwaliteitscertificaat (EU Certificate of Conformity, ook wel controlecertificaat) is vereist bij import van zendingen verse groenten en fruit is komen te vervallen. Zie www.gov.uk. Hier staat nu aangegeven dat een EU Certificate of Conformity geen vereiste is.

Bij export naar derde landen moeten groenten en fruit nu al voldoen aan de EU-handelsnormen. Dit is echter geen eis van derde landen, maar een uitvoereis van de EU. Het KCB houdt hier toezicht op door middel van exportcontroles en geeft kwaliteitscertificaten af. Per 1 januari 2021 wordt het VK een derde land. Ondanks dat het VK de eis voor een kwaliteitscertificaat voor import laat vervallen, verandert de uitvoereis van de EU niet.

Het KCB bekijkt hoe en wanneer deze uitvoereis wordt geïmplementeerd in 2021. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie
Het KCB heeft hier voor u belangrijke informatie en vragen en antwoorden op een rij gezet. Het KCB volgt de ontwikkelingen in het kader van Brexit nauwgezet. Een belangrijke leidraad is www.gov.uk van de Britse overheid, welke aan verandering onderhevig is. Het is niet uit te sluiten dat in de aanloop naar 1 januari 2021 en ook daarna nog wijzigingen volgen. Bij nieuwe veranderingen in de gestelde eisen en benodigde controles informeert het KCB u hierover via deze website. Heeft u in de tussentijd vragen over kwaliteitseisen in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Meer nieuws