Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanvragen exportinspectie

Het aanvragen van een exportinspectie verloopt via CLIENT EXPORT of via een faxaanvraag. Hierbij hanteert het KCB het volgende servicelevel (uitgezonderd exportaanvragen voor de Russische Federatie).

Vanaf 1 maart 2013 is een wijziging van kracht voor het indienen van de inspectieaanvraag voor exportzendingen naar de Russische Federatie. Meer informatie vindt u hier in de brief van de NVWA d.d. 21 februari 2013.

Indienen aanvraag exportinspectie:

1. Aanvragen exportinspectie die via CLIENT Export verloopt
2. Aanvragen exportinspectie die niet via CLIENT Export verloopt

 

1. Aanvragen exportinspectie die via CLIENT Export verloopt

Groenten en fruit / consumptie-aardappelen

Vanaf 1 februari 2013 moeten alle inspectieaanvragen voor exportzendingen Groenten en Fruit en/of  consumptie-aardappelen via CLIENT Export plaatsvinden.

Sierteelt

Vanaf 15 december 2014 dienen alle inspectieaanvragen voor exportzendingen snijbloemen en potplanten via CLIENT Export plaats te vinden met uitzondering van de bestemmingen Curaçao, Saint Martin, Saint Barthélemy, Caribisch Nederland en Sint Maarten. Ook zendingen snijbloemen naar Mexico zijn nog niet via CLIENT Export af te handelen. Deze inspectieaanvragen voor deze landen moeten via het formulier "aanvraag-inspectie-buiten-client.doc" worden ingediend. 

Voor informatie omtrent de CLIENT Export applicatie voor  'Bomen en Jonge planten' verwijzen wij u naar de NAK Tuinbouw

Diversen

Inspectieaanvragen voor exportzendingen Diversen kunnen nog niet via CLIENT Export plaatsvinden. Inspectieaanvragen moeten via het formulier "aanvraag-inspectie-buiten-client.doc" worden ingediend (zie punt 2).

Gebruik en noodprocedure CLIENT Export

Meer informatie over het gebruik van CLIENT Export vindt u hier.
Meer informatie over de noodprocedure CLIENT Export vindt u hier.

Wijziging inspectieaanvraag CLIENT Export

Voor het wijzigen van het inspectietijdstip of de inspectielocatie van een inspectieaanvraag die u via CLIENT Export heeft ingediend, moet u het faxformulier “Wijziging aanvraag CLIENT Export” invullen en sturen naar het rayonkantoor waaraan de inspectielocatie is gekoppeld. Dit formulier geldt niet voor inhoudelijke wijzigingen in de zending, die moet u zelf (laten) aanpassen.

Invoeren exportzending in CLIENT Export door KCB

Voor bedrijven die geen gebruik van CLIENT Export kunnen/willen maken, bestaat de mogelijkheid een exportinspectie aan te vragen via het KCB. Het KCB zal dan voor u de aanvraag in CLIENT Export invoeren. U dient hiervoor het formulier "aanvraag-inspectie-client-export-sier-snij.xls" voor zendingen snijbloemen en formulier "aanvraag-inspectie-client-export-sier-pot.xlsx" voor zendingen potplanten te gebruiken. Aan het gebruik van deze dienst zijn kosten verbonden en worden voorwaarden gesteld; “Voorwaarden aanvragen CLIENT Export per email”.
Een van deze voorwaarden is dat het tijdstip van aanvraag minimaal 6 uur (kantooruren tussen 08:00 en 17:00 uur) voorafgaand aan de gewenste inspectietijd dient te liggen. 

2. Aanvragen exportinspectie die niet via CLIENT Export verloopt

Indien de inspectieaanvraag niet via CLIENT Export kan plaatsvinden, moet de inspectieaanvraag per fax / email worden ingediend bij één van de KCB rayonkantoren en is de aanvrager verantwoordelijk voor de opmaak van de fytosanitaire- en/of controlecertificaten. De faxnummers en emailadressen van de KCB rayonkantoren staan op het  formulier aanvraag inspectie buiten client vermeld. Het formulier dient volledig en juist ingevuld te worden en te worden gefaxt/gemaild naar het rayonkantoor, van het rayon waarin de inspectielocatie zich bevindt.