Kwaliteits-Controle-Bureau

Servicelevel

Disclaimer Servicelevel
Vanwege de hoge mate van onzekerheid rondom Brexit, zowel qua ingangsdatum als qua eisen van het VK, zal het onderstaande servicelevel mogelijk niet haalbaar blijken. Het KCB stelt alles in het werk om de aangevraagde inspecties tijdig uit te voeren, maar behoudt zich het recht voor om in extreme situaties af te wijken van het servicelevel. Er kunnen dan geen rechten worden ontleend aan de in het servicelevel genoemde tijden.

Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt u hierover geïnformeerd.
 

1. Importinspecties zonder risicobenadering en Exportinspecties

Aanmelding Uitvoering op maandag t/m vrijdag
Vóór 09.00 uur dezelfde dag 10.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur dezelfde dag 13.00 – 10.00 uur volgende werkdag
12.00 – 17.00 uur volgende werkdag 07.00 – 12.00 uur volgende werkdag

 

Aanmelding Uitvoering op zaterdag, zon- en feestdagen
Vrijdag c.q. voorafgaande werkdag  vóór 12.00 uur * volgende zaterdag, zon- en feestdag

* Met uitzondering van Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

 

2.  Importinspecties met risicobenadering

Aanmelding Uitvoering
Minimaal 4 uur vóór het gewenste inspectietijdstipAanmelding per email
Bij aanmelden per email dient de aanvraag uiterlijk om 12.00 uur, op de werkdag voorafgaand aan de gewenste inspectiedag, ingediend te worden.
Na een elektronische aanmelding ontvangt u elektronisch bericht of uw zending is vrijgegeven of dat deze moet worden geïnspecteerd.Op dezelfde dag ontvangt u per email een bericht of de zending is vrijgegeven of moet worden geïnspecteerd.
 

Wijzigingen van aanmeldingen dienen tijdens werkdagen per email aan het rayonkantoor te worden gemeld. Op zaterdagen, zon- en feestdagen kunnen tussen 8.00 en 16.30 uur wijzigingen per email worden doorgegeven via inspecties_weekend@kcb.nl