Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Plantgezondheidsverordening en Plantenpaspoort

Per 14 december 2019 krijgt u als handelaar te maken met nieuwe EU-regelgeving rondom plantgezondheid: de EU-Plantgezondheidsverordening. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat de EU beter wordt beschermd tegen nieuwe bedreigingen in de plantgezondheid. Daarbij legt de regelgeving meer verantwoordelijkheden neer bij het bedrijfsleven. Concrete uitwerking daarvan is een verplichte registratie voor alle marktdeelnemers die handelen in plantaardig materiaal en het verbeteren van de traceerbaarheid van álle planten door het uitbreiden van de plantenpaspoortplicht.

Hieronder staan de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij. Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2019.

Registratie

Wie moeten een fytosanitair registratienummer aanvragen?
Iedereen die handelt in plantaardig materiaal moet een fytosanitair registratienummer aanvragen.

Waar kan ik mij registeren voor het verkrijgen van een fytosanitair registratienummer?
De aanvraag voor handelsbedrijven loopt via het KCB maar de fytosanitaire registratienummers worden uitgegeven door de NVWA. Alle handelsbedrijven die bij het KCB staan ingeschreven ontvangen deze zomer nader bericht over het fytosanitair registratienummer. Staat u nog niet ingeschreven bij het KCB of heeft u voor die tijd een fytosanitair registratienummer nodig? U kunt zich hier registreren.

Waarom moet ik een fytosanitair registratienummer aanvragen?
Volgens de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU (Plant Health Regulation in het Engels) mag ieder bedrijf slechts één keer met een officieel, uniek, fytosanitair registratienummer worden geregistreerd. In Nederland hanteren we nu meerdere registratienummers. Om de lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden, zoeken de keuringsdiensten en NVWA naar mogelijkheden om één nationale nummersystematiek te hanteren. Zo hoeft een bedrijf zich maar éénmaal te melden bij een loket (keuringsdienst). Alle bedrijven krijgen een nieuw fytosanitair registratienummer. Ook de bedrijven die al geregistreerd zijn bij een keuringsdienst. Nieuw is dat als gevolg van de veranderende EU-wetgeving nu ook handelaren in plantaardig materiaal dit registratienummer dienen aan te vragen.

Hoe gaat het fytosanitair registratienummer eruit zien?
Dit is een 9-cijferig nummer. Op het plantenpaspoort wordt dit voorafgegaan door NL en een streepje. Voorbeeld: NL-123456789

Ben ik verplicht mijn bedrijf te registreren?
Ja, als u in plantaardig materiaal (snijbloemen, potplanten, groenten, fruit, hout, etc.) handelt bent u hiertoe verplicht.

Welke kosten zijn aan de registratie en aanvraag van een fytosanitair registratienummer verbonden?
De tarieven voor de registratie en aanvraag van het fytosanitair registratienummer worden in 2019 door het ministerie van LNV vastgesteld. Zodra deze tarieven bekend zijn worden zij op deze website bekend gemaakt.

Gegevens en uiterlijk van het nieuwe plantenpaspoort

Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien en welke gegevens moeten er op het plantenpaspoort staan?
Meer informatie over het uiterlijk van het plantenpaspoort en de gegevens die op het plantenpaspoort moeten staan vindt u hier.

Autorisatie

Wat is een Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort?
Een Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort is een overeenkomst die u afsluit met het KCB om zelf plantenpaspoorten te kunnen afgeven. Bijvoorbeeld als u een bestaande eenheid product wilt splitsen in meerdere delen, dan dient u vervangende plantenpaspoorten aan te brengen op de te onderscheiden delen. Het KCB kan u hiertoe onder voorwaarden autoriseren. Samen met het KCB ondertekent u een overeenkomst. Het plantenpaspoort dat u gaat gebruiken moet voldoen aan de uiterlijke eisen en de vereiste gegevens bevatten en door het KCB worden goedgekeurd.

Heb ik een Bedrijfsautorisatie Plantenpaspoort nodig om planten te verhandelen?
Nee, deze heeft u alleen nodig als u zelf plantpaspoorten wenst te maken en te gebruiken. U kunt ook met uw leverancier afspreken dat zij de planten van een paspoort voorzien.

Administratie

Waarom moet ik een administratie bijhouden?
Bedrijven die handelen in producten met een paspoortplicht zijn wettelijk verplicht om de ingaande en uitgaande stromen van deze producten te registreren in hun administratie, om bij een besmetting tracering naar de bron mogelijk te maken. 

Welke eisen worden er gesteld aan deze administratie?
Handelsbedrijven die zelf plantenpaspoorten afgeven bij het splitsen van partijen moeten alle paspoortgegevens van het originele plantenpaspoort in hun administratie vastleggen. Dus botanische naam, fytosanitair registratienummer van de leverancier, traceringscode indien aanwezig en land van oorsprong. De gegevens van het originele plantenpaspoort moeten gekoppeld zijn aan de afgegeven vervangende plantenpaspoorten. Ook moet de afnemer van het betreffende product in de administratie worden vastgelegd.
Handelsbedrijven die producten met plantenpaspoorten onveranderd doorverkopen moeten slechts de leverancier en de afnemer van het betreffende product in hun administratie vastleggen.

Hoe lang moet ik deze administratie bewaren?
U moet deze administratie drie jaar bewaren.

Controle

Wat is de rol van het KCB?
De NVWA implementeert in opdracht van het ministerie van LNV de nieuwe Plantgezondheidsverordening. De NVWA stelt de kaders en communiceert hierover. De keuringsdiensten waaronder het KCB zorgen voor de praktische uitvoering van de wet. Dit betekent dat het KCB straks bij handelsbedrijven toezicht gaat houden op het juiste gebruik van plantenpaspoorten.

Vanaf wanneer gaat het KCB controleren?
Het KCB gaat vanaf 2020 jaarlijks controleren op het juiste gebruik van plantenpaspoorten.

Welke kosten zijn aan deze controle verbonden?
Het tarief voor deze controle wordt in 2019 door het ministerie van LNV vastgesteld. Zodra dit tarief bekend is wordt dit op deze website bekend gemaakt.

Meer informatie

Heeft u meer vragen over het plantenpaspoort en de plantgezondheidsverordening?
De NVWA, keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties bundelen hun krachten om handelsbedrijven en kwekers te informeren over de plantgezondheidsverordening, het nieuwe plantenpaspoort en de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Daarom hebben zij gezamenlijk veel gestelde algemene vragen over de plantgezondheidsverordening en het plantenpaspoort in het bijzonder op een rij gezet. Bekijk hier de veel gestelde vragen en antwoorden. Heeft u specifieke vragen? Stuur dan een bericht naar plantgezondheid@kcb.nl.