Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 9 april 2021 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

EU-Plantenpaspoort

Welke producten zijn plantenpaspoortplichtig in de EU?
Een overzicht van planten en plantaardige producten die EU-plantenpaspoortplichtig zijn vindt u hier.

Is een EU-plantenpaspoort nodig voor handel met het VK na Brexit?
In principe is een EU-plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Wanneer u deze planten exporteert naar het VK na Brexit moeten de planten voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Ga hier na welke eisen er gelden voor uw product en vanaf wanneer deze eisen gelden. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. Er is geen plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht.

Ik verkoop planten/plantmateriaal via internet aan de consument/eindgebruiker in de VK. Welke gevolgen heeft de EU-plantenpaspoortplicht voor mij na Brexit?
In principe is een EU-plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Wanneer u deze planten na 1 januari 2021 verzendt naar een consument/eindgebruiker in de VK, moet het product voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Ga hier na welke eisen er gelden voor uw product en vanaf wanneer deze eisen gelden. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. Er is geen EU-plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht.

Ik lever planten of plantaardige producten aan afnemers in het VK die onder een beschermde gebiedenregeling vallen. Wat verandert er voor mij na Brexit? update 9-04-2021
Het EU-Plantpaspoort met de beschermde gebieden-aanduiding geldt alleen voor handel binnen de EU. Leveringen van dit plantaardig materiaal moet na Brexit zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. Er is geen EU-plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht. Het EU-plantenpaspoort met de beschermde gebieden-code wordt in een aantal gevallen gebruikt als onderbouwing voor het afgeven van de bijschrijving op het fytosanitair certificaat. Zie de landeneis VK voor Sierteelt.

Noord-Ierland behoort fytosanitair gezien nog wel tot de EU en blijft als geschermd gebied binnen de EU bestaan. Raadpleeg hiervoor het ‘Register eisen en coderingen voor beschermde gebieden’.

Het VK gaat een eigen UK-plantenpaspoortsysteem opzetten. Mag ik dan in Nederland al een UK-plantenpaspoort aanbrengen? update 16-03-2021
Nee, in principe mag dat niet. Het VK geeft aan dat het tot 1-7-2022 toegestaan is dat het UK-plantenpaspoort in de EU wordt aangebracht onder autorisatie van een VK-bedrijf. Dit was in eerste instantie tot 1-7-2021. De verlenging en de bijbehorende informatie vindt u hier. De factsheet van het VK over het UK-plantenpaspoort vindt u hier.
 
Wie mag straks UK-plantenpaspoorten aanbrengen?
Het UK-plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en hiervoor van de autoriteiten in het VK toestemming hebben.

Moet ik na Brexit mijn EU-plantenpaspoorten van de producten verwijderen?
EU-plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten die na Brexit vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.

Meer informatie
Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.