Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 18 februari 2021 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen voor snijbloemen en potplanten

Welke producten van EU-origine zijn fytosanitair certificaatplichtig bij export naar het VK? update 17-2-2021
De fytosanitaire eisen van het VK zijn opgenomen in de landeneis VK sierteelt op de website van de NVWA.

  • U heeft per 1 januari 2021 een fytosanitair certificaat (FC) nodig voor export van potplanten, waaronder producten waarvoor de CITES bijschrijving vereist is.
  • U heeft per 1 april 2021 een fytosanitair certificaat (FC) nodig voor export van snijbloemen.

Heb ik een fytosanitair certificaat nodig voor CITES-producten?
Ja, voor producten die vallen onder de CITES regelgeving is een bijschrijving op het fytosanitair certificaat verplicht of een CITES uitvoervergunning. Meer informatie over CITES en CITES-soorten staan vermeld op de website van RVO.

Het KCB geeft, in opdracht van de NVWA, CITES-verklaringen af bij export van CITES-producten naar het VK middels een bijschrijving op het fytosanitair certificaat. Dit geldt uitsluitend voor de CITES-producten waarvan de NVWA heeft aangegeven dat dit mag door middel van een fytosanitair certificaat. Zie de CITES-instructies van de NVWA voor bijschrijving op fytosanitaire certificaten. Voor andere CITES-plichtige producten is een uitvoervergunning vereist van de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Voor import van CITES-plichtige producten in het VK zijn door het VK een aantal specifieke punten van binnenkomst in het VK aangewezen. CITES-producten kunnen niet via alle (lucht)havens worden ingevoerd. Hier moet u als exporteur voor vertrek rekening mee houden. Het KCB en de douane controleren hier niet op. Let op: uw Britse afnemer moet tevens zorgen voor de juiste importdocumenten.

Meer informatie over de handel van CITES-soorten vindt u ook hier op GOV.UK en hier op het Plant Health Portal van het VK..

Inspectieplicht

Welke producten zijn inspectieplichtig bij export naar het VK?
Welke producten inspectieplichtig zijn bij export naar het VK staat vermeld in de landeneis VK sierteelt op de website van de NVWA.

  • Per 1 januari 2021 is een fytosanitair certificaat (FC) en een inspectie verplicht voor export van potplanten, waaronder producten waarvoor de CITES bijschrijving vereist is.
  • Per 1 april 2021 gaat in ieder geval een certificaatplicht gelden voor snijbloemen. Welke snijbloemen eventueel ook inspectieplichtig worden is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover duidelijkheid komt, zal de NVWA dit opnemen in de landeneis en zal het KCB dit ook communiceren via deze website.

Pre-export certificaten (PEC)

Heb ik een pre-exportcertificaat (PEC) nodig bij export naar het VK?
Voor producten van Nederlandse origine heeft u geen PEC nodig. Voor producten uit andere EU-lidstaten kan wel een PEC noodzakelijk zijn.

Het VK vraagt verschillende exportgaranties. Sommige exportgaranties over producten kunnen alleen afgegeven worden door het land van productie. In de PHR (EU-wetgeving) is geregeld dat het producerende land de partij voorziet van een pre-exportcertificaat waarin de betreffende NPPO dergelijke garanties afgeeft. Nederland heeft dit pre-exportcertificaat nodig als onderbouwing voor de exportgaranties

In de landeneis VK sierteelt op de website van de NVWA staat in welke gevallen een PEC vereist is.
De NVWA heeft met een aantal lidstaten inmiddels afspraken gemaakt om de garanties af te dekken via een gezamenlijk register van niet-aanwezige organismen, om zo voor die organismen het pre-exportcertificaat overbodig te maken. Momenteel zijn er afspraken met Denemarken en België, andere lidstaten volgen mogelijk nog.

Controleer aan de hand van het register op de website van de NVWA of een lidstaat eventueel vrij is van een organisme en of u dus een pre-exportcertificaat nodig heeft of niet. Let op: voor sommige organismen, die volgens het register wel aanwezig zijn in het land van productie, is nog altijd een pre-exportcertificaat (PEC) uit Denemarken of België verplicht.

Ik heb een pre-exportcertificaat (PEC) nodig uit een andere lidstaat. Hoe kan ik dit verkrijgen?
Uw leverancier uit de andere EU-lidstaat moet het vereiste pre-exportcertificaat (PEC) aanleveren bij de producten. Andere documenten (bijvoorbeeld keuringsrapporten uit de betreffende lidstaat) worden niet geaccepteerd. Voor producten die eventueel al in Nederland zijn kunt u aan de leverancier vragen het PEC alsnog aan te leveren. Het is aan de autoriteiten in de betreffende lidstaat of zij hieraan meewerken.

Aanvragen certificaten en inspecties

Hoe vraag ik certificaten aan die ik nodig heb bij de export naar het VK?
Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen.

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
U vindt hier de bedrijfstijden van het KCB.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel dat het KCB hanteert hier vinden.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Kan ik een voorraad product laten inspecteren of moet per zending geïnspecteerd worden?
Op dit moment zijn voor de meeste producten voorraadkeuringen nog niet mogelijk en zal geïnspecteerd worden per zending waarvoor een certificaat wordt aangevraagd. Wel is een pilot ‘NVWA-erkenning voorraadregister e-CertNL’ voor export potplanten VK gestart. Vanaf 1 januari 2021 hebben exporteurs van potplanten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) de mogelijkheid zich aan te melden voor de pilot ‘NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL’ en de bijbehorende applicatie voorraadregister sierteelt in e-CertNL. Lees hier meer over de pilot en de voorwaarden voor deelname.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Ik ben handelaar en exporteer potplanten naar het VK. De planten worden af-tuin verladen, dus de inspectie vindt plaats bij de kweker. Welke keuringsdienst voert de inspectie uit?
Als handelaar valt u onder het KCB, maar teeltbedrijven met potplanten vallen onder de Naktuinbouw. Bij directe verladingen vanaf de tuin moeten exportinspecties aangevraagd worden bij de Naktuinbouw. Meer informatie over het aanvragen van inspecties bij Naktuinbouw vindt u hier.

Wanneer u producten eerst naar uw handelslocatie brengt en ze daar wilt laten inspecteren, dan dient u de exportinspectie aan te vragen bij het KCB. Houd daarbij rekening met het servicelevel dat het KCB hanteert.

Zijn er kosten verbonden aan certificaten?
Ja. Aan het aanvragen van certificaten en het gebruik van e-CertNL. U vindt hier de tarieven..

Overige zaken

Welke eisen gelden er bij export naar het VK voor verpakkingshout (ISPM 15)?
Het VK stelt vanaf 1 januari 2021 eisen aan verpakkingshout bij import uit de EU. Het verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) moet behandeld zijn tegen schadelijke organismen en gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15.

Aantonen van de behandeling middels een verklaring of certificaat is niet mogelijk. Neem maatregelen als u voor export onbehandeld verpakkingshout gebruikt. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Is export van planten van Malus en Prunus naar het VK mogelijk? Nieuw toegevoegd 180221
Het VK stelt eisen aan export van Malus naar VK. Om artikel 74 van de VK wetgeving te kunnen dekken moet aangetoond worden dat het bedrijf van productie drie groeiseizoenen vrij is van Candidatus  phytoplasma ‘mali’.
Voor Prunus stelt het VK een soortgelijke eis voor Candidatus  phytoplasma ‘prunorum’. Dan is echter de eis dat het bedrijf in het laatste teeltseizoen vrij is bevonden van Candidatus  phytoplasma ‘prunorum’.

Voor planten van Malus en Prunus van Nederlandse origine worden deze eisen afgedekt middels een register waarin de bedrijven zijn opgenomen die aan de gestelde eisen voldoen. Dit register is beschikbaar voor inspecteurs van de plantaardige keuringsdiensten die de exportinspecties en exportcertificering verzorgen.
Dit register is niet openbaar voor bedrijven. Handelaren/exporteurs moeten dus bij de aankoop van Malus en Prunus vragen aan de leverancier of zijn bedrijf voldoet aan deze eisen.

Het register vervangt de verplichting om bij exportinspecties RKT’s (Rapportages Keuring Toezicht van Naktuinbouw) te tonen.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de eisen voor snijbloemen en potplanten in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.