Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 20 januari 2021 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen bij exporteren naar het VK

Welke fytosanitaire eisen gelden er voor producten van EU-origine vanaf 1 januari 2021? update 20-1-2021
Vanaf 1 januari 2021 heeft u een fytosanitair certificaat (FC) nodig voor bijvoorbeeld export van potplanten, waaronder producten waarvoor de CITES bijschrijving vereist is.

Let op: Veel zendingen voor het VK bevatten product uit andere lidstaten. Een aantal van de exportgaranties over producten kunnen alleen afgegeven worden door het land van productie (bv. uitgevoerde veldinspecties). In de PHR is geregeld dat het producerende land de partij voorziet van een pre-exportcertificaat waarin de betreffende NPPO dergelijke garanties afgeeft. Nederland heeft dit pre-exportcertificaat nodig als onderbouwing voor de exportgaranties

Exporteert u planten bestemd voor opplant zoals potplanten van EU-origine naar het VK? Zorg dan dat uw leverancier uit de andere EU-lidstaat het vereiste pre-exportcertificaat (PEC) aanlevert bij de producten. Andere documenten (bijvoorbeeld keuringsrapporten uit de betreffende lidstaat) worden niet geaccepteerd. Voor producten die eventueel al in Nederland zijn kunt u aan de leverancier vragen het PEC alsnog aan te leveren. Het is aan de autoriteiten in de betreffende lidstaat of zij hieraan meewerken.

Vanaf 1 april 2021 is voor export van vrijwel alle plantaardige producten een FC voor het VK vereist. Snijbloemen en de meeste soorten groenten en fruit worden vanaf dat moment fytosanitair certificaatplichtig.

De NVWA heeft hier in detail voor u op een rij gezet voor welke producten en per wanneer u bij export naar het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat dient aan te vragen. Nog niet alle eisen van het VK bekend. Zodra er wijzigingen, aanvullingen of verplichte bijschrijvingen bekend zijn zal het NVWA deze publiceren. Het VK heeft een aantal groenten en fruit uitgezonderd van fytosanitaire certificaatplicht.
 

Welke fytosanitaire eisen gelden er voor producten van non-EU-origine vanaf 1 januari 2021? update 20-1-2021
Planten en plantaardige producten van non-EU-origine die worden geëxporteerd naar het VK, worden door het VK als EU-producten beschouwd, mits ze in de EU geïnspecteerd zijn en in het vrije verkeer van de EU gebracht zijn door inklaring bij de douane. Voor deze producten gelden bij import in het VK dezelfde fytosanitaire eisen en certificaatplicht als voor producten van EU-origine:

 • Vanaf 1 januari 2021 heeft u een fytosanitair certificaat (FC) nodig voor bijvoorbeeld export van potplanten.
  Let op: De VK stelt in vergelijking met de EU soms strengere eisen. Importeert u producten voor opplant/potplanten in de EU en wilt u deze later exporteren naar het VK? Zorg er dan voor dat op het import fytosanitair certificaat voor de EU de extra vereiste bijschrijvingen voor het VK vermeld worden. Als dat niet het geval is dan kan namelijk geen fytosanitair certificaat voor het VK afgegeven worden voor deze producten.
 • Vanaf 1 april 2021 is voor vrijwel alle plantaardige producten een FC voor het VK vereist. Snijbloemen en de meeste soorten groenten en fruit worden vanaf dat moment fytosanitair certificaatplichtig.
 • De NVWA heeft hier voor u op een rij gezet voor welke producten en per wanneer u bij export naar het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat dient aan te vragen. Nog niet alle eisen van het VK bekend. Zodra er wijzigingen, aanvullingen of verplichte bijschrijvingen bekend zijn zal het NVWA deze publiceren.
 • Het VK heeft een aantal groenten en fruit uitgezonderd van fytosanitaire certificaatplicht.

Welke kwaliteitseisen voor groenten en fruit gelden er bij export naar het VK vanaf 1 januari 2021? update 20-1-2021
Het VK (inclusief Noord-Ierland) wordt een derde land. Bij export naar derde landen moeten groenten en fruit voldoen aan de EU-handelsnormen. Dit is geen eis van derde landen, maar een uitvoereis van de EU. Het KCB houdt hier toezicht op door middel van exportcontroles en geeft kwaliteitscertificaten af.

Bij uitvoer van groenten en fruit (G&F) uit de EU moet aangifte worden gedaan bij het KCB via e-CertNL en bij de douane. Vanaf 1 januari 2021 geldt in principe de aangifteplicht voor kwaliteit ook voor export van G&F naar het VK en Noord-Ierland.

Voor bedrijven die nu alleen binnen de EU handelen, zal dit nieuw zijn. Daarom is besloten om, na Brexit op 1 januari voor de uitvoerverplichtingen kwaliteit G&F een overgangsperiode in te stellen die loopt tot 1 april 2021. In de overgangsperiode moet u ervoor zorgen dat u alle zendingen G&F voor export naar het VK en Noord-Ierland gaat aangeven in e-CertNL. (In e-CertNL moet u daarbij als land van bestemming Groot-Brittanië en Noord-Ierland kiezen.) Vanaf 1 april is aangifte verplicht en zullen de kosten voor het aangeven van zendingen in e-CertNL in rekening worden gebracht. Na deze overgangsperiode zal de douane erop toezien, dat zendingen G&F die naar het VK en Noord-Ierland worden geëxporteerd, zijn voorzien van een digitaal controlecertificaat. Als u geen aangifte in e-CertNL heeft gedaan en niet over een digitaal controlecertificaat beschikt, zal de douane vanaf dat moment de exportzending G&F niet uitklaren en kan deze niet worden geëxporteerd. 

In de overgangsperiode zullen voor de kwaliteit geen reguliere exportinspecties plaatsvinden, maar vinden er wel steekproefsgewijze kwaliteitscontroles plaats op zendingen G&F met bestemming VK en Noord-Ierland. Het is daarom van groot belang ervoor te zorgen, dat exportzendingen voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit om logistieke problemen te voorkomen.

Het VK gaat vanaf 1 januari 2021 steekproefsgewijs controleren of zendingen verse groenten en fruit bij import in het VK voldoen aan de handelsnormen van het VK, met name gericht op de specifiek genormeerde producten. Het VK neemt de handelsnormen van de EU over, waardoor de eisen van het VK vergelijkbaar zijn met die van de EU.

Hoe vraag ik certificaten aan die ik nodig heb bij de export naar het VK?
Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen.

Welke eisen gelden er bij export naar het VK voor verpakkingshout (ISPM 15)?
Het VK stelt vanaf 1 januari 2021 eisen aan verpakkingshout bij import uit de EU. Het verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) moet behandeld zijn tegen schadelijke organismen en gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15.

Aantonen van de behandeling middels een verklaring of certificaat is niet mogelijk. Neem maatregelen als u voor export onbehandeld verpakkingshout gebruikt. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Heb ik een fytosanitair certificaat nodig voor CITES-producten?
Ja, voor producten die vallen onder de CITES regelgeving is een bijschrijving op het fytosanitair certificaat verplicht of een CITES uitvoervergunning. Meer informatie over CITES en CITES-soorten staan vermeld op de website van RVO.

Het KCB geeft, in opdracht van de NVWA, CITES-verklaringen af bij export van CITES-producten naar het VK middels een bijschrijving op het fytosanitair certificaat. Dit geldt uitsluitend voor de CITES-producten waarvan de NVWA heeft aangegeven dat dit mag door middel van een fytosanitair certificaat. Zie de CITES-instructies van de NVWA voor bijschrijving op fytosanitaire certificaten. Voor andere CITES-plichtige producten is een uitvoervergunning vereist van de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Voor import van CITES-plichtige producten in het VK zijn door het VK een aantal specifieke punten van binnenkomst in het VK aangewezen. CITES-producten kunnen niet via alle (lucht)havens worden ingevoerd. Hier moet u als exporteur voor vertrek rekening mee houden. Het KCB en de douane controleren hier niet op. Let op: uw Britse afnemer moet tevens zorgen voor de juiste importdocumenten.

Meer informatie over de handel van CITES-soorten vindt u ook hier op GOV.UK en hier op het Plant Health Portal van het VK..

Ik heb een importzending uit een derde land met daarbij een fytosanitair certificaat gericht aan het VK. Het fytosanitair certificaat is afgegeven in 2020. Kan ik deze zending laten inspecteren in de EU? update 4-1-2021
Ja. Fytosanitaire certificaten gericht aan het VK in 2020 worden beschouwd als fytosanitaire certificaten gericht aan de EU. Zendingen met een dergelijk certificaat kunnen in de EU geïnspecteerd en geïmporteerd worden.

Ik heb een importzending uit een derde land met daarbij een fytosanitair certificaat gericht aan het Verenigd Koninkrijk. Het fytosanitair certificaat is afgegeven op 1 januari 2021 of later. Kan ik deze zending laten inspecteren in de EU? update 4-1-2021
Nee. Vanaf 1 januari 2021 kunnen alleen zendingen met fytosanitaire certificaten gericht aan de EU in de EU geïnspecteerd en geïmporteerd worden. Zendingen met een fytosanitair certificaat gericht aan het VK moeten in het VK worden geïnspecteerd en geïmporteerd. Voor de EU zijn dit zogenoemde transitzendingen. Lees hier de informatie van de NVWA over de afhandeling van transits.

Ik heb producten van non-EU-origine voor export naar het VK. Het product is geïnspecteerd in de EU en staat in douane-entrepot. Welke eisen gelden er? update 20-01-2021

Producten die niet in het vrije verkeer van de EU zijn gebracht worden door het VK als producten van non-EU-origine beschouwd. Hiervoor gelden bij import in het VK de eisen voor import van non-EU-origine.

Voor die producten waarvoor het VK een fytosanitair certificaat eist, heeft u een voor de export naar het VK een re-export fytosanitair certificaat (model 20) nodig. U kunt het re-export certificaat aanvragen via e-CertNL.In e-CertNL moet u daarbij gebruik maken van het exporteiskenmerk TRANSITO. Meer informatie vindt u hier.

Let op: voor veel producten van non-EU-origine gold voor 1 januari 2021 al certificaatplicht in het VK en deze plicht is niet gewijzigd. Er geldt dus géén overgangsperiode tot 1 april 2021 voor met name groenten, fruit en snijbloemen. Het VK heeft een aantal groenten en fruit uitgezonderd van fytosanitaire certificaatplicht.

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
De inspecteurs werken tijdens de volgende uren:

Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.30 uur tot 16.30 uur
Zon- en feestdagen* van 08.30 uur tot 16.30 uur

* M.u.v. Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Op deze dagen is het KCB gesloten.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel dat het KCB hanteert hier vinden.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Kan ik een voorraad product laten inspecteren of moet per zending geïnspecteerd worden?
Op dit moment zijn voor de meeste producten voorraadkeuringen nog niet mogelijk en zal geïnspecteerd worden per zending waarvoor een certificaat wordt aangevraagd. Wel is een pilot ‘NVWA-erkenning voorraadregister e-CertNL’ voor export potplanten VK gestart. Vanaf 1 januari 2021 hebben exporteurs van potplanten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) de mogelijkheid zich aan te melden voor de pilot ‘NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL’ en de bijbehorende applicatie voorraadregister sierteelt in e-CertNL. Lees hier meer over de pilot en de voorwaarden voor deelname.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Ik ben handelaar en exporteer potplanten naar het VK. De planten worden af-tuin verladen, dus de inspectie vindt plaats bij de kweker. Welke keuringsdienst voert de inspectie uit?
Als handelaar valt u onder het KCB, maar teeltbedrijven met potplanten vallen onder de Naktuinbouw. Bij directe verladingen vanaf de tuin moeten exportinspecties aangevraagd worden bij de Naktuinbouw. Meer informatie over het aanvragen van inspecties bij Naktuinbouw vindt u hier.

Wanneer u producten eerst naar uw handelslocatie brengt en ze daar wilt laten inspecteren, dan dient u de exportinspectie aan te vragen bij het KCB. Houd daarbij rekening met het servicelevel dat het KCB hanteert.

Fytosanitaire certificaten

Heb ik voor fytosanitaire certificaten speciaal papier nodig?
Ja. Fytosanitaire certificaten worden geprint op zogenaamd waardepapier.

Hoe kom ik aan waardepapier voor fytosanitaire certificaten?
De KCB-inspecteur verstrekt per exportzending het benodigde waardepapier. De inspecteur heeft dit tijdens de inspectie bij zich.

U kunt ook waardepapier zelf in beheer hebben. Zeker wanneer u grotere aantallen zendingen gaat versturen en tientallen fytosanitaire certificaten per dag nodig gaat hebben, is het bevorderlijk voor de afwikkeling van het inspectie- en certificeringsproces als u zelf een voorraad certificaten beheert.

Voor het in beheer hebben van een voorraad waardepapier, bestaat een aparte procedure bij de NVWA. Deze procedure treft u hier aan.

Ik voeg zendingen met potplanten voor meerdere klanten samen in een vrachtwagen. Moet ik per klant een fytosanitair certificaat aanvragen of kan dit gecombineerd op 1 certificaat?
Of u één of meerdere certificaten nodig heeft is afhankelijk van de situatie.

 • Eén vrachtwagen met zendingen van één exporteur voor meerdere importeurs met verschillende bestemmingen (Places of Destination) in het VK? Dit betekent dat bij elke zending een afzonderlijk fytosanitair certificaat nodig is. Ook moet er in het VK per zending een pre-notificatie worden gedaan.
 • Eén vrachtwagen met zendingen voor één importeur voor meerdere klanten, waarbij de bestemming (Place of Destination) één distributiecentrum is?  Dan is één fytosanitair certificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen voldoende.
 • Eén vrachtwagen met zendingen voor één importeur voor meerdere bestemmingen (Places of Destination), namelijk directe levering bij de klant? Dan is één fytosanitair certificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen voldoende. Het eerste afgiftepunt geldt dan als Place of Destination (N.B.: high-risk zending heeft ook eigen eerste bestemming), bij inspectie wordt representatieve sample genomen voor alle bestemmingen).

Een uitgebreide toelichting vindt u hier. Meer informatie over pre-notificaties in het VK vindt u hier.

Ik ben groupage vervoerder. Ik voeg zendingen potplanten van meerdere Nederlandse exporteurs bestemd voor meerdere Britse importeurs samen in een vrachtwagen. Moet ik per zending een fytosanitair certificaat aanvragen of kan de hele inhoud van de vrachtwagen gecombineerd op 1 certificaat?
Bij één truck met zendingen van meerdere exporteurs voor meerdere importeurs is sprake van meerdere bestemmingen (Places of Destination) in het VK. Dit betekent dat bij elke zending een afzonderlijk fytosanitair certificaat nodig is. Ook moet er in het VK per zending een pre-notificatie worden gedaan.

Een uitgebreide toelichting vindt u hier. Meer informatie over pre-notificaties in het VK vindt u hier.

Ik heb een zending die zo groot is dat hij over meerdere vrachtwagens wordt verdeeld. Kan ik volstaan met 1 fytosanitair certificaat?
In de volgende situaties is dat toegestaan:
1.    Een zending bestemd voor 1 importeur die wordt afgeleverd op meerdere bestemmingen (Places of Destination). In dit scenario kan een zending vanwege de omvang van de lading over meerdere vrachtwagens worden verdeeld. Een importeur mag één fytosanitair certificaat gebruiken om de zending over de meerdere vrachtwagens te dekken, en één pre-notificatie doen voor de zending voor slechts één plaats van bestemming. De importeur in het VK moet daarbij ofwel de eerste klant / detailhandelaar in de volgorde van leveringen selecteren om als plaats van bestemming op te treden, of, als er soorten met een hoger risico in de lading zitten, de eerste plaats van aflevering van die soorten met een hoger risico. De importeur in het VK is ervoor verantwoordelijk dat de juiste plaats van bestemming wordt gemeld aan de betreffende fytosanitaire dienst in het VK, als er soorten met een hoger risico in de zending aanwezig zijn. In de praktijk betekent dit dat het fytosanitair certificaat effectief de zending dekt die wordt gesplitst en op meerdere locaties wordt afgezet. Een representatief monster van de zending zal worden geïnspecteerd op de aangewezen plaats van bestemming, waarbij wordt erkend dat de volledige zending zal worden verspreid over meerdere locaties. Deze aanpak is bijgevolg alleen toegestaan als de samenstelling van de zending homogeen is. Als er echter een plaag of ziekte wordt vermoed, zal de fytosanitaire inspectie een trace-forward- of trace-back-oefening uitvoeren om de rest van de zending die door het fytosanitaire certificaat wordt gedekt te identificeren en de nodige maatregelen toe te passen op de zending als geheel.
2.    Een zending bestemd voor 1 importeur die wordt afgeleverd op 1 plaats van bestemming. De volledige zending moet ter beschikking worden gesteld op de plaats van bestemming zoals vermeld op de pre-notificatie. Als een van de vrachtwagens vertraging heeft, is de importeur in het VK verantwoordelijk voor het melden van eventuele vertragingen bij de fytosanitaire autoriteit in het VK, om ervoor te zorgen dat de inspecteur niet ter plaatse arriveert voordat alle goederen beschikbaar zijn en ter inspectie worden aangeboden. De goederen moeten ter plaatse blijven totdat de hele zending aanwezig is en de inspecteur een besluit heeft genomen om de goederen vrij te geven.

Kan ik een fytosanitair certificaat aanvragen voor producten die niet uit Nederland komen?
Ja, het KCB kan een fytosanitair certificaat afgeven voor niet-Nederlands product, mits het product aan de eisen van het importerende land voldoet. Indien het importerende land een verklaring over de groeiplaats van het product eist, dan kan het KCB alleen een fytosanitair certificaat met de betreffende verklaring afgeven als de vereiste informatie over de groeiplaats kan worden aangetoond door middel van een pre-exportcertificaat (voor product uit een andere EU-lidstaat) of een fytosanitair certificaat uit het land van oorsprong (voor product uit derde landen).

e-CertNL

Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?
Voor het online aanvragen van certificaten via e-CertNL moet u toegang krijgen tot e-CertNL via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie.

U heeft ook eHerkenning nodig om elektronisch certificaten aan te kunnen vragen via e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.

U vindt  hier praktische informatie over het werken met e-CertNL

Waar kan ik terecht met vragen over het gebruik van e-CertNL?
Meer informatie over het gebruik van e-CertNL, van algemene informatie voor beginnende gebruikers tot praktische instructies en veel gestelde vragen, vindt u hier. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met de e-CertNL helpdesk van het KCB door een e-mail te sturen naar helpdesk@kcb.nl.

Heb ik als exporteur zelf toegang tot e-CertNL nodig als ik de aangifte uitbesteed?
Besteed u het doen van exportaangifte uit aan een derde, zoals bijvoorbeeld een douane-agent, een aangever of een transporteur? Dan is het belangrijk om vast te stellen op wiens naam de aangifte wordt gedaan.
Als de aangifte wordt gedaan door een derde, op naam van de derde, dan is alleen toegang tot e-CertNL voor de derde noodzakelijk. Als de aangifte wordt gedaan door een derde op naam van een exporteur, dan moet zowel de exporteur als de derde toegang hebben tot e-CertNL. In dat geval moet de exporteur de derde in e-CertNL ook machtigen om namens hem aangifte te doen. Hoe u dit moet instellen leest u hier:
AGF, Snijbloemen en potplanten en diverse producten.

Hoe worden producten in e-CertNL gescheiden in fytosanitair certificaat en inspectieplichtige producten en niet-fytosanitair certificaat en inspectieplichtige producten?
Het systeem e-CertNL maakt automatisch onderscheid tussen producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden en producten waarvoor geen fytosanitaire eisen zijn in het gekozen land van bestemming. U kunt ervoor kiezen alle producten uit een zending in e-CertNL in te voeren, of alleen die producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden.

Wat is de juiste naamgeving voor het VK bij het indienen van aanvragen in e-CertN? nieuw toegevoegd 5-1-2021
Aanvragen in e-CertNL van fytosanitaire certificaten en inspecties voor export naar het Verenigd Koninkrijk moeten worden ingediend onder Groot-Brittannië. In de communicatie over Brexit wordt veelal Verenigd Koninkrijk en de afkorting VK gehanteerd, maar dit is niet de internationale naamgeving. Aanvragen onder Verenigd Koninkrijk worden in e-CertNL niet geaccepteerd.

Hoe komen vereiste bijschrijvingen op fytosanitair certificaat? nieuw toegevoegd 19-1-2021
Het Verenigd Koninkrijk (VK) eist, net als veel andere derde landen, voor een groot aantal producten bijschrijvingen op het fytosanitair certificaat. Voor het verkrijgen van de juiste bijschrijvingen per product is het van belang de aanvraag in e-CertNL correct en volledig in te vullen. Als een bijschrijving onjuist is of ontbreekt, dan kan de uiterste consequentie zijn dat zendingen vast komen te staan in het VK.Op basis van de gegevens die u in de aanvraag verstrekt over de te exporteren producten, bepaalt e-CertNL welke bijschrijvingen (verklaringsteksten) vermeld moeten worden op het certificaat, en waar eventueel op geïnspecteerd moet worden.

Voor sommige producten is een standaard bijschrijving van toepassing die automatisch verschijnt als het product is opgegeven. Let op: Bij andere producten dient u zelf op basis van de landeneis VK nog te kiezen welke verklaringstekst van toepassing is. Bijvoorbeeld dat de producten komen uit een land dat vrij is van een bepaald organisme of van een kwekerij die vrij is bevonden. De landeneis VK vindt u hier. Het KCB heeft een instructie opgesteld om u te helpen bij het correct en volledig invullen van uw e-CertNL-aanvraag. Deze instructie vindt u hier.

EU-Plantenpaspoort

Welke producten zijn plantenpaspoortplichtig in de EU?
Een overzicht van planten en plantaardige producten die EU-plantenpaspoortplichtig zijn vindt u hier.

Is een EU-plantenpaspoort nodig voor handel met het VK na Brexit?
In principe is een EU-plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Wanneer u deze planten exporteert naar het VK na Brexit moeten de planten voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Ga hier na welke eisen er gelden voor uw product en vanaf wanneer deze eisen gelden. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. Er is geen plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht.

Ik verkoop planten/plantmateriaal via internet aan de consument/eindgebruiker in de VK. Welke gevolgen heeft de EU-plantenpaspoortplicht voor mij na Brexit?
In principe is een EU-plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Wanneer u deze planten na 1 januari 2021 verzendt naar een consument/eindgebruiker in de VK moet het product voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Ga hier na welke eisen er gelden voor uw product en vanaf wanneer deze eisen gelden. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. erEr is geen EU-plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht.

Ik lever planten of plantaardige producten aan afnemers in het VK die onder een beschermde gebiedenregeling vallen. Wat verandert er voor mij na Brexit?
Het EU-Plantpaspoort met de beschermde gebieden-aanduiding geldt alleen voor handel binnen de EU. Leveringen van dit plantaardig materiaal moet na Brexit zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Ga hier na welke eisen er gelden voor uw product en vanaf wanneer deze eisen gelden. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. Er is geen EU-plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht.

Lees hier meer over de beschermde gebiedsregeling.

Het VK gaat een eigen UK-plantenpaspoortsysteem opzetten. Mag ik dan in Nederland al een UK-plantenpaspoort aanbrengen?
Nee, in principe mag dat niet. Maar het VK geeft middels een Factsheet Plant Passport nu aan dat dit tot 1-7-2021 wel aangebracht mag worden in een EU-lidstaat. Hier leest u meer over het UK-plantenpaspoort.
 
Wie mag straks UK-plantenpaspoorten aanbrengen?
Het UK-plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en hiervoor van de autoriteiten in het VK toestemming hebben.

Moet ik na Brexit mijn EU-plantenpaspoorten van de producten verwijderen?
EU-plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten die na Brexit vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.

Export overige vragen

Is export van sierprunus naar het VK mogelijk? nieuw toegevoegd 14-1-2021
Ja, tot 1 februari 2021 wel. Afgelopen week bleek dat Nederland niet kon voldoen aan de eisen die VK stelt aan de Prunussen voor sierdoeleinden en dat daardoor export hiervan niet mogelijk was. De NVWA heeft hierover contact gezocht met het VK. Besloten is dat tot 1 februari a.s. het wel mogelijk is om op basis van visuele inspectie prunussen voor sierdoeleinden te exporteren. Tijdens de visuele inspectie zal er vooral gelet worden op Candidatus Phytoplasma pruni en Xanthomonas. Het VK beraadt zich nog op de eisen die gaan gelden vanaf 1 februari.

Is voor de export van Bemisia waardplanten naar het VK het plantenpaspoort PZ BEMITA van toepassing? nieuw toegevoegd 14-1-2021
Voor pot- en kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is bij export naar het VK geen plantenpaspoort PZ BEMITA nodig. Wel zijn een exportinspectie en een fytosanitair certificaat vereist.

Echter, voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander stelt het VK als eis dat de plaats van productie elke drie weken vrij moet zijn bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal van deze producten aan de eisen van het plantenpaspoort PZ BEMITA moet worden voldaan. Zie ook register beschermde gebieden eisen en coderingen.  Daarnaast zal er altijd een exportinspectie moeten plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere EU-lidstaten geldt dat middels een pre-exportcertificaat uit die EU-lidstaat moet worden aangetoond dat het product aan de eisen voldoet.

Ik exporteer naar de Kanaaleilanden, is dat ook veranderd na Brexit? nieuw toegevoegd 6-1-2021
Ja, de Kanaaleilanden (waaronder Guernsey en Jersey) zijn na Brexit ook een derde land geworden. Deze eilanden zijn (net als het eiland Man) geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk maar vallen wel onder de Britse kroon. De eisen zijn hetzelfde als die voor het VK. Deze eisen zijn echter nog niet in de landeneisen verwerkt.

Ik exporteer naar Noord-Ierland, is dat ook veranderd na de Brexit? update 20-1-2021
Fytosanitair zijn er geen veranderingen. Noord-Ierland maakt wel onderdeel uit van het Verenigd Koninkrijk maar heeft daarin een uitzonderingspositie omdat de grens naar de Republiek Ierland open blijft. Noord-Ierland blijft fytosanitair onderdeel uitmaken van de EU. Voor export naar Noord-Ierland is daarom geen fytosanitair certificaat nodig. Dit geldt alleen voor rechtstreekse zendingen en voor zendingen door het Verenigd Koninkrijk onder douane verband.
Voor de export van verse groenten en fruit naar Noord-Ierland geldt per 1 januari 2021 in principe aangifteplicht voor kwaliteit bij het KCB via e-CertNL en bij de douane. Er is een overgangsperiode ingesteld die loopt tot 1 april 2021. In de overgangsperiode moet u ervoor zorgen dat u alle zendingen G&F voor export naar Noord-Ierland gaat aangeven in e-CertNL. (In e-CertNL moet u daarbij als land van bestemming Groot-Brittanië en Noord-Ierland kiezen.) Vanaf 1 april is aangifte verplicht en zullen de kosten voor het aangeven van zendingen in e-CertNL in rekening worden gebracht. Na deze overgangsperiode zal de douane erop toezien, dat zendingen G&F die naar Noord-Ierland worden geëxporteerd, zijn voorzien van een digitaal controlecertificaat. Als u geen aangifte in e-CertNL heeft gedaan en niet over een digitaal controlecertificaat beschikt, zal de douane vanaf dat moment de exportzending G&F niet uitklaren en kan deze niet worden geëxporteerd.

Ik stuur goederen naar het VK en Ierland in één vrachtwagen, hoe moet dat na Brexit?
Zendingen voor het Verenigd Koninkrijk zijn na 1 januari 2021, exportzendingen. Zendingen voor Ierland niet, die blijven in de EU. Bij transport via het Verenigd Koninkrijk moet het gedeelte dat bestemd is voor Ierland in transito blijven. Het is daarom van belang dat vóór vertrek voor iedere zending duidelijk is wat de bestemming is.

Ik maak als exporteur gebruik van groupage transport. Waar moet ik bij Brexit rekening mee houden?
Bij groupage transport gaan verschillende producten uit verschillende sectoren gezamenlijk in een vrachtwagen naar het VK. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een combinatie van eieren en snijbloemen. Voor de verschillende producten kunnen door Brexit heel verschillende eisen en formaliteiten van toepassing worden. Als u gebruik maakt van groupage transport, dan is het belangrijk goede afspraken te maken met uw vervoerder om vertraging van zendingen te voorkomen.

Ik ben groupage-vervoerder en vervoer producten naar het VK waarvoor eisen gelden die worden gecontroleerd door een andere keuringsdienst dan het KCB, zoals bijvoorbeeld jonge planten (aardbeien-, prei-, aspergeplanten) of bloembollen. Hoe verkrijg ik een fytosanitair certificaat voor deze producten?
De plantaardige keuringsdiensten werken nauw samen op dit punt. Het basisprincipe dat gehanteerd wordt is “inspectie aan de bron”, om eventueel logistiek oponthoud in de keten (en in de haven) zoveel mogelijk te voorkomen. Dit houdt in dat de jonge planten op de kwekerijen gekeurd worden door Naktuinbouw, en de bloembollen bij de kwekers door de BKD. De inspectieresultaten moeten vervolgens tussen de betreffende keuringsdienst en het KCB uitgewisseld worden, zodat het KCB uiteindelijk bij de groupage-vervoerder het fytosanitair certificaat kan waarmerken. De groupage-vervoerder kan een zending die in z’n geheel gekeurd is bij de kweker, nog verdelen over verschillende vrachtwagens. En daarmee dus ook over verschillende fytosanitaire certificaten.

Een tweede basisprincipe is dat bij één loslocatie in het VK één fytosanitair certificaat volstaat. Wordt een vrachtwagen echter in delen gelost op meerdere loslocaties, dan is per loslocatie een fytosanitair certificaat nodig.

Heeft u als groupage-vervoerder met deze situatie te maken? Dan adviseren wij u een mail te sturen naar brexit@kcb.nl en daarin te vermelden om welke producten het gaat en van welke kwekerijen (NAW-gegevens) dit afkomstig is.

Ik ben lijnrijder met bestemming VK, Waar moet ik bij Brexit rekening mee houden?
Het VK wordt na 1 januari 2021, een derde land en u wordt daardoor exporteur. Het vrije verkeer en vervoer van goederen en diensten dat de Europese intern markt kenmerkt, komt te vervallen. Hierdoor krijgt u te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Ook krijgt u te maken met controles.  In de controleketen heeft u met verschillende partijen te maken. De belangrijkste stappen die u moet zetten, hebben wij hier voor u op een rij gezet. Houd bij uw voorbereidingen rekening met een doorlooptijd van enkele weken.

Ik lever boeketten aan het VK. Moet ik de samenstelling van boeketten vermelden op de factuur of leverbon?
Op een factuur of leverbon hoeft in principe geen specificatie van de samenstelling van de boeketten te staan. Dit mag uiteraard wel. Vanaf 1 april 2021 eist het VK een fytosanitair certificaat voor snijbloemen en zal deze dus bij de zending moeten. Daarop moeten dan de botanische namen worden vermeld van de producten waaruit de boeketten bestaan.

Ik koop op de klok en weet niet wie de ontvanger in het VK gaat worden. Kan ik dan toch documenten aanvragen?
Nee, dat kan niet. Er moet een ontvanger in het VK op het document staan.

Kan een Engels bedrijf dat rechtstreeks op de klok koopt zelf via e-CertNL fytosanitaire certificaten aanvragen?
Nee dat is niet mogelijk. Op fytosanitaire certificaten moet als afzender/exporteur in vak 1 altijd een Nederlands bedrijf met een Nederlands adres staan. Het adres is een locatie in Nederland en mag geen postbusadres zijn.
Voor Engelse bedrijven zijn er twee opties:

 1. Zij openen een vestiging in Nederland die geregistreerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Het adres van deze vestiging kan dan op het fytosanitair certificaat. Bedrijven vragen op basis van het Nederlandse KvK nummer E-herkenning aan en kunnen vervolgens zelf certificaten aanvragen via e-CertNL.
 2.  Zij besteden het doen van exportaangifte uit aan een derde, zoals bijvoorbeeld een douane-agent, een aangever of een transporteur. Alleen deze derde heeft dan toegang tot e-CertNL nodig. In vak 1 van het fytosanitair certificaat komt dan het adres van deze derde, eventueel aangevuld met “in opdracht van ….” (of: by order of ….).

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Algemene informatie over Brexit voor het bedrijfsleven vindt u op het brexitloket of kijk op hulpbijbrexit.nl