Kwaliteits-Controle-Bureau

Bedrijfstijden KCB

De inspecteurs in de buitendienst werken tijdens de volgende uren:

Dag Tijd
Maandag t/m vrijdag :  Van 07.00 tot 20.00 uur
Zaterdag: Van 08.30 tot 16.30 uur
Zon- en feestdagen*: Van 08.30 tot 16.30 uur

In uitzonderingsgevallen kunnen de werktijden afwijken.

* M.u.v. Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Op deze dagen is het KCB gesloten.