Kwaliteits-Controle-Bureau

KCB start evaluatie van het Structureel Toezicht en de indelingssystematiek

donderdag 10 november 2022

Bij de marktdeelnemers van Groenten en Fruit (G&F) in Nederland voert het KCB steekproefsgewijs onaangekondigde controles uit op de naleving van de EU-handelsnormen voor groenten en fruit. Deze controles vinden volgens een bepaalde systematiek plaats, die Structureel Toezicht (ST) wordt genoemd. De controles vinden plaats op locaties van handelsbedrijven, sorteer- en pakstations, logistieke dienstverleners en op teeltbedrijven. Het aantal bezoeken per locatie hangt af van verschillende risicofactoren en van de grootte van het bedrijf. Uitgangspunt hierbij zijn de wettelijke eisen bepaald in de EU-verordening 543/2011.

De systematiek ST wordt sinds 2009 toegepast bij het indelen van alle G&F-locaties in Nederland. De huidige systematiek is in 2017 voor het laatst aangepast. De veranderende handelsstromen en logistieke processen in de sector en de vraag of het huidige ST nog voldoet aan de gestelde eisen en doelstellingen zijn aanleiding om de werking van het ST te evalueren. Onderzocht wordt waar verbeterpunten en aanpassingen in het ST mogelijk zijn.

Lever uw input; vul de enquête evaluatie ST in
Half november ontvangen alle G&F-bedrijven waar ST-controles plaatsvinden een enquête waarin u uw mening kunt geven over de uitvoering van het ST op uw bedrijf en over de te hanteren risicofactoren binnen de systematiek ST. Hoe ervaart u de werkwijze van het KCB en welke verbetermogelijkheden ziet u? Welke ontwikkelingen ziet u in de G&F-sector waar meer rekening mee gehouden zou moeten worden? Met het invullen van de enquête levert u een belangrijke bijdrage aan de evaluatie van het ST en kunt u mogelijke verbeterpunten aandragen. Aanvullend op deze enquête bezoekt het KCB ook meerdere bedrijven om de ervaringen in de praktijk te horen.

Meer informatie
Klik hier om de huidige systematiek van het ST te bekijken.
Heeft u vragen over het Structureel Toezicht, de evaluatie of over de enquête, stuur dan een mail aan afdeling Product- en Controlezaken van het KCB (p&c@kcb.nl).

Meer nieuws