Kwaliteits-Controle-Bureau

Tarieven KCB per 1 januari 2022

maandag 6 december 2021

Het bestuur van het KCB heeft de tarieven bepaald voor 2022. Vanwege de verwachte prijs- en loonstijgingen in 2022 is het noodzakelijk de tarieven voor 2022 met 1,3% te verhogen. De totale loonkosten stijgen door de verwachte extra werkzaamheden vanwege Brexit.

U vindt hier de tarieven voor 2022.

De drie tarieven voor diagnostisch onderzoek zijn tarieven van de NVWA, NAK en Naktuinbouw.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de hoogte van de e-CertNL toeslagen voor 2022 verlaagd.  De toeslag voor fytosanitaire- en kwaliteitscertificaten is verlaagd van
€ 6,30 naar € 5,75.

Meer nieuws