Kwaliteits-Controle-Bureau

Vanaf 1 april 2021 aangifteplicht kwaliteit groenten en fruit bij export naar VK

donderdag 25 maart 2021

Zoals al eerder is gecommuniceerd, geldt vanaf 1 april 2021 een aangifteplicht voor de kwaliteitscontrole groenten en fruit (G&F) bij export naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Deze aangifteplicht is het gevolg van Europese kwaliteitsregelgeving voor G&F en staat los van het recente uitstel van de invoering van importregels en grenscontroles door het VK.

Waarom een aangifteplicht?
Bij de export van G&F uit de EU naar derde landen moet worden voldaan aan de EU-handelsnormen voor kwaliteit. Het KCB houdt toezicht daarop. Exporteurs zijn verplicht om zendingen G&F aan te geven in het geautomatiseerde systeem van e-CertNL, waarna risico-gebaseerd controles door het KCB plaatsvinden. Vervolgens dient bij de douaneaangifte ten uitvoer te worden aangetoond dat de zending bij het KCB is aangemeld. Hiervoor moet het nummer van het via e-CertNL afgegeven KCB-kwaliteitscertificaat (normcontrolecertificaat) in de uitvoeraangifte bij de Douane worden vermeld. De lijst van aangifteplichtige groenten en fruit vindt u hier.

Vanaf 1 april 2021 geldt de aangifteplicht voor het VK en worden de kosten voor de aangifte kwaliteit in e-CertNL doorbelast.

U kunt vanaf 1 april ook fysieke controles door het KCB verwachten. Vooralsnog zullen deze controles niet gericht zijn op specifieke exportzendingen naar het VK en worden controlekosten nog niet doorbelast. Het KCB gaat voor het VK geleidelijk toewerken naar het gebruikelijke toezicht-model voor kwaliteitscontroles bij export van groenten en fruit. Via deze website zullen wij u op de hoogte houden van dit traject en de gevolgen voor uw bedrijfsvoering.

Hoe moet aangifte in e-CertNL worden gedaan?
In e-CertNL zullen zendingen met een exportdatum vanaf 1 april 2021 en bestemming VK voorlopig direct vrij vallen van zending inspectie. Dit betekent dat u in e-CertNL geen inspectie hoeft aan te vragen, maar wel een verzoek om afgifte van documenten moet indienen. Het KCB heeft de te volgen werkwijze in e-CertNL voor u op een rij gezet. Deze informatie vindt u hier.

Zonder aangifte export naar VK niet mogelijk
Vanaf 1 april ziet de Douane erop toe, dat zendingen G&F die naar het VK worden geëxporteerd, zijn voorzien van een KCB-kwaliteitscertificaat (digitaal normcontrolecertificaat). Heeft de exporteur van G&F vooraf geen aangifte gedaan in e-CertNL en beschikt deze niet over KCB-kwaliteitscertificaat, dan zal de Douane de exportzending G&F niet uit kunnen klaren en kan deze niet worden geëxporteerd.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Het KCB heeft hier belangrijke vragen en antwoorden over het zakendoen met het VK voor u op een rij gezet.

Meer nieuws