Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit: Hoe komen vereiste bijschrijvingen op fytosanitair certificaat?

dinsdag 19 januari 2021

Het Verenigd Koninkrijk (VK) eist, net als veel andere derde landen, voor een groot aantal producten bijschrijvingen op het fytosanitair certificaat. Voor het verkrijgen van de juiste bijschrijvingen per product is het van belang de aanvraag in e-CertNL correct en volledig in te vullen. Als een bijschrijving onjuist is of ontbreekt, dan kan de uiterste consequentie zijn dat zendingen vast komen te staan in het VK.

Op basis van de gegevens die u in de aanvraag verstrekt over de te exporteren producten, bepaalt e-CertNL welke bijschrijvingen (verklaringsteksten) vermeld moeten worden op het certificaat, en waar eventueel op geïnspecteerd moet worden.

Voor sommige producten is een standaard bijschrijving van toepassing die automatisch verschijnt als het product is opgegeven. Let op: Bij andere producten dient u zelf op basis van de landeneis VK nog te kiezen welke verklaringstekst van toepassing is. Bijvoorbeeld dat de producten komen uit een land dat vrij is van een bepaald organisme of van een kwekerij die vrij is bevonden. De landeneis VK vindt u hier.

Het KCB heeft een instructie opgesteld om u te helpen bij het correct en volledig invullen van uw e-CertNL-aanvraag. Deze instructie vindt u hier.

Meer nieuws