Kwaliteits-Controle-Bureau

Tarieven KCB per 1 januari 2021

dinsdag 8 december 2020

Het bestuur van het KCB heeft de tarieven bepaald voor 2021. Vanwege de verwachte prijs- en loonstijgingen in 2021 is het noodzakelijk de tarieven voor 2021 met 2,5% te verhogen. De totale loonkosten stijgen door de verwachte extra werkzaamheden vanwege Brexit.

U vindt hier de tarieven voor 2021.

De drie tarieven voor diagnostisch onderzoek zijn tarieven van de NVWA en Naktuinbouw.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de hoogte van de e-CertNL toeslagen voor 2021 verlaagd.  De toeslag voor fytosanitaire certificaten is verlaagd van
€ 7,13 naar € 6,30. De toeslag van Kwaliteitscertificaten is verlaagd van € 6,33 naar €5.50.

De tarieven zijn goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws