Kwaliteits-Controle-Bureau

Jaarverslag KCB 2018

donderdag 28 maart 2019

Lees hier het jaarverslag van het KCB 2018. In dit verslag wordt meer in detail ingegaan op de wijze waarop het KCB anticipeert op belangrijke ontwikkelingen zoals de implementatie van de nieuwe EU-Plantgezondheids- en Controleverordening en Brexit. Ook kunt u lezen hoe het KCB continu investeert in een goede uitvoering van de controletaak, een efficiënte dienstverlening en in de kennis en vaardigheden van medewerkers. In dit jaarverslag is tevens het financieel directieverslag over het boekjaar 2018 opgenomen.

 

 

Meer nieuws