Kwaliteits-Controle-Bureau

Tarieven KCB per 1 januari 2019

donderdag 13 december 2018

Het bestuur van het KCB heeft de tarieven bepaald voor 2019. Vanwege de verwachte prijs- en loonstijgingen in 2019 is het noodzakelijk de tarieven voor 2019 met 2,6% te verhogen. De tarieven voor 2019 treft u hier.

De drie tarieven voor diagnostisch onderzoek en afgifte EU communicatie-document zijn tarieven van de NVWA en Naktuinbouw.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de hoogte van toeslag e-CertNL voor 2019 verhoogd van € 6,80 naar € 6,98.

Meer nieuws