Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanmelding Vruchtgroenten Verre Bestemmingen 2019

dinsdag 15 januari 2019
inspectie-0675marcozwinkels.jpg

Bedrijven kunnen zich weer aanmelden voor de diverse monitoringsprogramma’s voor export van vruchtgroenten naar USA, Japan en Canada. Er wordt ook een monitoring uitgevoerd voor paprika naar China. Bedrijven kunnen zich hiervoor tot 19 januari 2019 aanmelden bij zowel het GroentenFruitHuis als KCB.

Aanmelding bij het KCB kan via onderstaande aanmeldingsprocedure.

Vergeet niet naast het aanmeldingsformulier ook de bijbehorende overeenkomst(en) in te zenden!

Afhankelijk van uw type bedrijf en de exportbestemming waarvoor u wilt deelnemen dient u één of meerdere overeenkomsten in te vullen. Deze kunt u na ondertekening aan ons mailen (p&c@kcb.nl). In bijgaand overzicht kunt u zien welke situatie op u van toepassing is en welke documenten daarbij horen.

 
Voorbeeldsituaties:
- Teeltbedrijven kunnen zich bijvoorbeeld individueel aanmelden door een aanmeldingsformulier in combinatie met een ondertekende Overeenkomst 1 te sturen aan het KCB.
- Exporteurs of telersverenigingen kunnen ook centraal de aanmelding voor een groep van telers verzorgen (en de bijbehorende kosten op zich nemen): zij vullen dan alle teeltbedrijven in op één aanmeldingsformulier en ondertekenen één Overeenkomst 1
- Exporteurs kunnen zich ook alleen als inspectielocatie (dus zonder telers) aanmelden: zij vullen dan op het aanmeldingsformulier de gegevens van de inspectielocatie in en ondertekenen daarbij één overeenkomst (voor Japan Overeenkomst 1, voor USA is dit Overeenkomst 2).
- Exporteurs op Japan dragen bij aan de landelijke monitoring in de Quarantaine Monitoring Area en vullen naast het aanmeldingsformulier zowel Overeenkomst 1 als Overeenkomst 3 in.

Aanmeldingen kunnen per mail gestuurd worden aan Afdeling Product- en Controlezaken (p&c@kcb.nl).
Let bij het invullen van de gegevens goed op het telersnummer. Geef voor iedere teeltlocatie een uniek nummer door, bij voorkeur het GLN-nummer. Bij eventuele calamiteiten kunnen specifieke locaties dan worden uitgezonderd van export.

Aanmeldingsformulier          
Overeenkomst 1 Telers Vruchtgroenten Verre Bestemmingen en Inspectielocaties Japan        
Overeenkomst 2 Exporteurs en Pakstations AFM USA
Overeenkomst 3 Exporteurs Japan ivm Werkzaamheden QMA

Meer informatie over de monitoringsprogramma's vindt u onder Bedrijfsinspecties
 

Meer nieuws