Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanmelding Vruchtgroenten Verre Bestemmingen 2018

dinsdag 23 januari 2018
img_0675marcozwinkels.jpg

Bedrijven kunnen zich weer aanmelden voor de diverse monitoringsprogramma’s voor export van vruchtgroenten naar USA, Japan en Canada. Er wordt ook een monitoring uitgevoerd voor paprika naar China. De inschrijving daarvoor is reeds gesloten en de lijst van bedrijven is al geaccordeerd door China.

Het aanmeldingsformulier en de overeenkomsten voor het uitvoeren van de monitoring in het groeiseizoen 2018 zijn gereed.

Vergeet u niet uw aanmeldingsformulier in te zenden!

Daarnaast dient u, afhankelijk van uw type bedrijf en de exportbestemming waarvoor u wilt deelnemen, één of meerdere overeenkomsten in te vullen. Deze kunt u na ondertekening aan ons mailen (p&c@kcb.nl). In bijgaand overzicht kunt u zien welke situatie op u van toepassing is en welke documenten daarbij horen.

 
Voorbeeldsituaties:
- Teeltbedrijven kunnen zich bijvoorbeeld individueel aanmelden door een aanmeldingsformulier in combinatie met een ondertekende Overeenkomst 1 te sturen aan het KCB.
- Exporteurs of telersverenigingen kunnen ook centraal de aanmelding voor een groep van telers verzorgen (en de bijbehorende kosten op zich nemen): zij vullen dan alle teeltbedrijven in op één aanmeldingsformulier en ondertekenen één Overeenkomst 1
- Exporteurs kunnen zich ook alleen als inspectielocatie (dus zonder telers) aanmelden: zij vullen dan op het aanmeldingsformulier de gegevens van de inspectielocatie in en ondertekenen daarbij één overeenkomst (voor Japan Overeenkomst 1, voor USA is dit Overeenkomst 2).
- Exporteurs op Japan dragen bij aan de landelijke monitoring in de Quarantaine Monitoring Area en vullen naast Overeenkomst 1 ook Overeenkomst 3 in.

Aanmeldingen kunnen per mail gestuurd worden aan Afdeling Product- en Controlezaken (p&c@kcb.nl).
Let bij het invullen van de gegevens goed op het telersnummer. Geef voor iedere teeltlocatie een uniek nummer door, bij voorkeur het GLN-nummer. Bij eventuele calamiteiten kunnen specifieke locaties dan worden uitgezonderd van export.

Aanmeldingsformulier          
Overeenkomst 1 Telers Vruchtgroenten Verre Bestemmingen en Inspectielocaties Japan        
Overeenkomst 2 Exporteurs en Pakstations AFM USA
Overeenkomst 3 Exporteurs Japan ivm Werkzaamheden QMA

Meer informatie over de monitoringsprogramma's vindt u onder Bedrijfsinspecties
 

Meer nieuws