Kwaliteits-Controle-Bureau

Tarieven KCB per 1 januari 2018

maandag 18 december 2017

Het bestuur van het KCB heeft de tarieven voor 2018 vastgesteld. Vanwege de verwachte prijs- en loonstijgingen in 2018 is het noodzakelijk de tarieven voor 2018 met 1,3% te verhogen. De tarieven voor 2018 treft u hier.

Het basistarief verwerking inspectieaanvraagformulier voor Client import/export per zending is tot nu toe gebaseerd op een verwerkingstijd van 15 minuten. De werkelijk hieraan bestede tijd blijkt echter aanzienlijk hoger, namelijk 25 minuten. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal wijzigingen die te maken hebben met de dynamiek tijdens het export- en importproces. Om de daadwerkelijke kosten te dekken is dit tarief van €23,10 met ingang van 2018 aangepast naar € 38,50. 

De drie tarieven voor diagnostisch onderzoek en afgifte EU communicatie-document zijn tarieven van de NVWA en Naktuinbouw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de hoogte van toeslag CLIENT export voor 2018 niet gewijzigd.

Meer nieuws