Kwaliteits-Controle-Bureau

Monitoring vruchtgroenten Japan en USA in 2017

vrijdag 27 januari 2017


Op woensdag 25 januari 2017 vond in het Hortiversum te Zoetermeer de informatiebijeenkomst 'export Japan en USA' plaats. Ruim 60 telers, telersverenigingen en exporteurs luisteren naar presentaties van Marjan Folkers namens de NVWA, Inge Ribbens van het GroentenFruit Huis en Ron Soeterbroek van het KCB. Er werd dieper ingegaan op de inhoud van de protocollen Medfly (Middellandse Zeevlieg) voor Japan en AFM (Afrikaanse Fruitmot) voor de USA.

De risico’s tijdens monitoring op de teeltbedrijven en tijdens transport van het exportproduct zijn nog eens benadrukt. Daarna was er aandacht voor de mogelijke (financiële) gevolgen bij vondsten van deze en andere organismen voor deelnemende bedrijven en voor de totale sector. De aanmeldingsformulieren voor de monitoringprogramma’s in 2017 worden binnenkort gepubliceerd op deze website.

Meer nieuws