Kwaliteits-Controle-Bureau

Documentcontrole kwaliteit

Conform artikel 15 van EU Verordening No. 543/2011 geldt voor erkende derde landen dat zij normcontrolecertificaten mogen afgeven op basis van een kwaliteitscontrole in het erkende 3e land. Bij de aangifte van een importzending groenten en fruit in CLIENT Import en bij de douane moet de aangever verklaren of een dergelijk normcontrolecertificaat voorhanden is. Het KCB controleert op de aanwezigheid van de normcontrolecertificaten uit erkende 3e landen. Dit kan- afhankelijk van de situatie- op twee manieren gebeuren:

  1. Bij niet vrijgevallen zendingen: Het originele normcontrolecertificaat wordt tijdens de fysieke inspectie gecontroleerd en ingenomen.
  2. Bij vrijgevallen zendingen: Wanneer de zending is vrijgevallen in CLIENT import en geen fysieke inspectie plaatsvindt, stuurt de aangever het originele normcontrolecertificaat binnen twee werkdagen naar het hoofdkantoor van het KCB.

Stuur het normcontrolecertificaat naar:

KCB
T.a.v. Documentencontrole
Postbus 420
2700 AK ZOETERMEER

Indien u zich tot een KCB rayonkantoor wendt voor het verkrijgen van een copy conform van een fytosanitair certificaat, kunt u een eventueel bij de zending behorend origineel normcontrolecertificaat ook op het rayonkantoor inleveren.
Voor beide opties geldt dat u de vrijgavecode uit CLIENT Import moet invoeren bij uw douane-aangifte. Voor uw eigen administratie kunt u een kopie van het normcontrolecertificaat bewaren, het KCB verstrekt geen copy conform van het originele normcontrolecertificaat.