Kwaliteits-Controle-Bureau

Handelsnormen

Voor alle groenten en fruit gelden handelsnormen die zijn vastgelegd in de EU verordening 543/2011 en in de EU verordening 1333/2011. Er gelden 11 specifieke handelsnormen, waarvan via onderstaand overzicht de teksten kunnen worden geraadpleegd. Voor alle overige verse groenten en fruit geldt een algemene handelsnorm.

Interpretaties

Het KCB heeft voor verschillende producten interpretaties van de handelsnormen opgesteld om de eisen van de betreffende handelsnorm te verduidelijken. In de onderstaande tabel staan doorverwijzingen naar deze teksten. Een onderdeel van de handelsnormen vormen de aanduidingsvoorschriften. Het KCB heeft een document gemaakt met een toelichting op de aanduidingsverplichtingen voor groenten en fruit.
Voor het aanduiden van rasnamen van appelen en van peren, en voor het kleinverpakken van paprika’s zijn Bestuursbesluiten van toepassing.

EU handelsnormen Interpretatie van de handelsnormen
Aardbeien Interpretatie aardbeien
Appelen Interpretatie appelen
  Bestuursbesluit aanduiden rasnamen appelen
Citrus Interpretatie citrus
Kiwi Interpretatie kiwi
Paprika Interpretatie paprika
  Bestuursbesluit kleinverpakken paprika
Peren Interpretatie peren
  Bestuursbesluit aanduiden rasnamen peren
Perziken en nectarines Interpretatie perziken en nectarines
Sla, (krul-)andijvie Interpretatie sla
  Interpretatie (krul-)andijvie
Tafeldruiven Interpretatie tafeldruiven
Tomaten Interpretatie tomaten
Groene bananen - noodzakelijk bij import  
   
Algemene handelsnorm Interpretatie Algemene handelsnormen
  Interpretatie aanduidingsvoorschriften

Het KCB houdt, op basis van de Landbouwkwaliteitswet 2007, toezicht op het naleven van de EU handelsnormen voor verse groenten en fruit. Het KCB toezicht geldt voor alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit; van teeltbedrijven tot en met de groothandelaren, met uitzondering van de controles bij de distributiecentra en de detailhandel (supermarkten en winkels).  Dit toezicht valt onder de NVWA.

Om toezicht te houden op de EU handelsnormen voor verse groenten en fruit heeft het KCB op basis van de EU verordening 543/2011 een controlesystematiek ontwikkeld. Alle controles worden uitgevoerd op basis van risicoanalyse. Het KCB verricht controles op zendingen en partijen groenten en fruit, namelijk:
- Zendingscontroles bij import en export
- Handelscontroles op de interne markt via structureel toezicht en algemeen toezicht.