Kwaliteits-Controle-Bureau

Coronamaatregelen KCB

Het KCB volgt de ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus in Nederland op de voet. De uitbraak van het Coronavirus heeft grote impact op het bedrijfsleven en ook op ons persoonlijk leven. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van ons allemaal.
Voor het KCB staan de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en die van de bedrijven waar wij controles uitvoeren voorop. Daarom volgt het KCB de richtlijnen en adviezen van de rijksoverheid en het RIVM nauwgezet.

Veiligheidsmaatregelen bij controles

Wat kan tijdens een controlebezoek van een KCB-inspecteur worden verwacht?
De KCB-inspecteur zal:

  • Zich bij ieder controlebezoek voor het betreden van de locatie melden bij het bedrijf en aangeven wat de aanleiding is voor het controlebezoek.
  • Zich bij het betreden van het bedrijf houden aan eventuele extra maatregelen die gelden voor alle medewerkers van het bedrijf en voor bezoekers (bijv. extra handen wassen of handen ontsmetten).
  • Zich houden aan de COVID-19 richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM.

Wat verwacht het KCB van het bedrijf tijdens een controlebezoek?
Het KCB vraagt van het bedrijf bij de komst van een KCB-inspecteur de volgende zaken in acht te nemen:

  • Zorg voor een vrije doorgang voor de KCB-inspecteur; voorkom dat de inspecteur door ruimtes of gangen heen moet waar veel mensen aanwezig zijn (bijvoorbeeld wachtruimte chauffeurs).
  • Zorg voor voldoende ruimte rondom de controletafel, zodat alle aanwezige personen op 1,5 meter afstand kunnen blijven. Plaats de controletafel bij voorkeur op een rustige en afgezonderde plek binnen de loods.
  • Zijn er bijzondere situaties binnen het bedrijf vanwege het coronavirus, meld dit dan vooraf bij de KCB-inspecteur.

Het KCB rekent er op dat het bedrijf zich houdt aan de landelijke RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat er tijdens het bedrijfsbezoek en bij de uitvoering van de controle(s) in de loods te allen tijde 1,5 meter afstand moet zijn tussen de KCB-inspecteur en de medewerker(s) van het bedrijf.

Indien de KCB-inspecteur constateert dat een controle op het bedrijf niet veilig kan plaatsvinden, wordt samen met het bedrijf bekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de controles in een veilige werksituatie te laten plaatsvinden.

Bezoek rayonkantoren en hoofdkantoor


De rayonkantoren zijn met een beperkte bezetting geopend, bijvoorbeeld voor het waarmerken van certificaten. Ook hier treffen we natuurlijk voorzorgs- en hygiënemaatregelen. En we vragen u bij uw bezoek de door het RIVM voorgeschreven richtlijnen in acht te nemen. Mocht uw bezoek niet noodzakelijk zijn, stel dit dan bij voorkeur uit en leg eventueel contact per mail of per telefoon. Alleen vergaderingen en bijeenkomsten die voor de voortgang van onze werkzaamheden echt nodig zijn, vinden doorgang.

Contact met medewerkers

Een deel van onze medewerkers werkt momenteel thuis. Hierdoor kan het zijn dat zij tijdelijk telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Wij vragen u daarom bij voorkeur contact te zoeken via e-mail.

Controles KCB

Het KCB verricht momenteel import- en exportinspecties en houdt toezicht op of verzorgt de afgifte van plantenpaspoorten. Om de risico’s op verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft het KCB, in samenspraak met de NVWA en LNV, besloten specifieke controles vanaf half maart 2020 tijdelijk niet uit te voeren. Dit betrof o.a. de controles in het kader van het structureel toezicht KCB en een aantal fytobewakingsopdrachten van de NVWA in de groenten-en fruitsector. Deze tijdelijk stilgelegde controles zijn half juni 2020 hervat.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.