Kwaliteits-Controle-Bureau

Hardfruit kan een boost gebruiken.

Door , maandag 30 november 2015

Hardfruit kan een boost gebruiken.

Veel fruit is nog afkomstig uit de traditionele koelcellen, omdat het betere fruit op dit moment in de CA, ULO OF DCS cellen staat opgeslagen.
Het fruit, dat we in de handelskanalen aantreffen is gemiddeld genomen  aan de rijpe kant.
Bij de peren zien we vaak  partijen met gevoelige vruchten. Dergelijke partijen moeten snel afgezet worden en zijn minder geschikt om op een lange reis gestuurd te worden.
Bij de Conference komen vaak  vruchten voor  met opstaande verruwing. Dat geldt ook zwartvruchtrot. Gelukkig worden vruchten met te grote vlekken voor klasse I of klasse II goed uitgesorteerd. De kleine plekjes, die je daarna nog  aantreft, leveren in het verdere handelsverkeer geen probleem op. De naam zwartvruchtrot dekt beslist niet de lading. De term rot impliceert dat het een voortgaand gebrek betreft, maar dat is niet zo. Dat geldt wel voor grote plekken, maar deze komen nooit voor. De naam zwartvruchtrot is voor dit type gebrek dan ook slecht gekozen.
De Elstar appels zijn overheerlijk, maar gemiddeld genomen wel behoorlijk geel gekleurd. We zien maar zelden partijen met een mooie groengele grondkleur. Enkele weken geleden gaf ik aan dat de vruchten veel rode kleur hadden. Helaas is dit nu niet meer het geval. Veel partijen hebben weinig rode blos, waardoor ze vrij flets ogen en de presentatie niet meevalt.  
Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteit een boost goed kan gebruiken.
 

 

Meer columns

Door:
E-mail: