Kwaliteits-Controle-Bureau

Potplanten IJsland

Onder glas geteelde planten naar IJsland komen slechts voor export in aanmerking wanneer deze afkomstig zijn van bedrijven die vrij zijn van Californische tripsen (Thysanoptera). Deze bedrijfsvrijheid moet blijken uit maandelijkse inspecties, minimaal gedurende twee bedrijfsinspecties voorafgaand aan export. De exporteur dient het verzoek voor bedrijfsinspecties in bij het rayonkantoor van het KCB.

Relevante Links

Rayonkantoren KCB