Kwaliteits-Controle-Bureau

Monstername Radopholus en Heterodera

Een aantal landen eist dat bepaalde soorten potplanten vrij zijn van de aaltjes Radopholus en Heterodera. Omdat de aanwezigheid van deze aaltjes niet tijdens de exportinspectie vastgesteld kan worden is een register gemaakt met bedrijven die vrij zijn van Radopholus en Heterodera. Bij bedrijven die in dit register zijn opgenomen wordt tweemaal per jaar een bemonstering uitgevoerd. Het verzoek voor een bemonstering moet gericht worden aan het rayonkantoor van het KCB.