Kwaliteits-Controle-Bureau

Exportmonitoring Medfly Japan

Het KCB is door de NVWA aangewezen om het monitoringprogramma voor de Medfly (Middellandse zeevlieg) uit te voeren. Het programma betreft de export van Nederlandse vruchtgroenten, naar Japan en wordt uitgevoerd bij:

1. Telers van vruchtgroenten.

2. Exportbedrijven en pakstations waar Nederlandse vruchtgroenten bestemd voor Japan, worden aangeboden.

De monitoring wordt uitgevoerd met behulp van feromoonvallen. Bedrijven dienen zich voor deelname aan te melden bij het KCB.

Stap voor stap

Aanmelding exportmonitoring Medfly

  1. Aanmelding voor deelname aan de medfly-monitoring kan per e-mail (p&c@kcb.nl) bij het KCB. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier: Vruchtgroente Verre Bestemmingen 2019.
  2. De grondslag voor dit monitoringsprogramma is gelegen in het Japans/Nederlands protocol  “Detailed rules for the plant quarantaine enforcement regulations for the fresh fruit of tomatoes and bell peppers produced in the Kingdom of the Netherlands”, van februari 1998 (inclusief bijbehorende bijlagen).
  3. De exportmonitoring start nadat de overeenkomst(-en) is/zijn ondertekend door de aanvrager, per e-mail is ontvangen door het KCB en akkoord is bevonden door het KCB. Na de eerste controle van de vallen en het onderzoek van het vruchtmonster, waarbij vastgesteld wordt dat het bedrijf is zijn van Medfly, wordt het bedrijf opgenomen in het register: Toegelaten bedrijven/inspectielocaties export vruchtgroenten Japan.

Afmelding exportmonitoring Medfly

  1. Afmelding van deelname aan de exportmonitoring op Medfly kan per e-mail bij het KCB (p&c@kcb.nl).
  2. Daarvoor gebruikt u het aanmeldingsformulier vruchtgroente. De exportmonitoring stopt nadat de eerstvolgende controle, die gepland staat na de datum die u heeft opgegeven op dit formulier in de kolom datum afmelding is uitgevoerd.
  3. De vallen dienen ten minste te blijven hangen totdat deze laatste controle door het KCB is uitgevoerd. Indien het gewas al voor het laatste controlebezoek wordt verwijderd dan worden de vallen door het bedrijf veiliggesteld zodat controle door het KCB uitvoerbaar is.
  4. Het KCB zorgt ervoor dat het bedrijf wordt verwijderd uit het register: Toegelaten bedrijven/inspectielocaties export vruchtgroenten Japan