Kwaliteits-Controle-Bureau

Exportmonitoring tomaten Canada Tuta absoluta

Het KCB is door de NVWA aangewezen om het monitoringprogramma voor de Tuta absoluta, ten behoeve van de export van Nederlandse tomaten naar Canada, uit te voeren. Dit programma wordt uitgevoerd bij telers waar Nederlandse tomaten bestemd voor export naar Canada worden geteeld. De monitoring wordt uitgevoerd met behulp van feromoonvallen. Bedrijven dienen zich voor deelname aan te melden bij het KCB. Exporteurs en pakstations hoeven zich niet aan te melden. Op deze bedrijven wordt geen extra monitoring uitgevoerd. De te exporteren zendingen moeten wel voorafgaand aan de export door het KCB worden geïnspecteerd. Exportinspecties kunnen worden aangevraagd bij het KCB.

Aanmelden monitoring Tuta absoluta

Aanmelden voor deelname aan de monitoring op Tuta absoluta voor export van Nederlandse tomaten naar Canada kan via fax of  e-mail (p&c@kcb.nl) bij het KCB. Het kostenoverzicht is opgenomen in de overeenkomst.

Stap voor stap

  1. Telers kunnen zich aanmelden met het formulier Vruchtgroenten Verre Bestemmingen Aanmeldingsformulier 2018. De uitvoering van de monitoring gebeurt op basis van hetgeen is bepaald in het Protocol Tomaat ivm Tuta absoluta Canada.
  2. De monitoring start nadat de overeenkomst is ondertekend door de aanvrager, per post of e-mail is ontvangen en akkoord is bevonden door het KCB
  3. Na de eerste controle van de vallen, waarbij vastgesteld wordt dat de vallen vrij zijn van Tuta absoluta, wordt het bedrijf opgenomen in het register: Toegelaten bedrijven/inspectielocaties voor export Nederlandse tomaten naar Canada.