Kwaliteits-Controle-Bureau

Exportmonitoring tomaten U.S.A. Tuta absoluta

Het KCB is door de NVWA aangewezen om het monitoringprogramma voor de Tuta absoluta ten behoeve van de export van Nederlandse tomaten naar de U.S.A. uit te voeren. Dit programma wordt uitgevoerd bij telers waar Nederlandse tomaten, bestemd voor export naar de U.S.A. worden geteeld in een gesloten kas. De monitoring wordt uitgevoerd met behulp van feromoonvallen. Het kostenoverzicht voor deelname is opgenomen in de overeenkomst KCB monitoring Vruchtgroenten Verre Bestemmingen 2019.

Stap voor stap

  1. Aanmelding voor deelname exportmonitoring tomaten U.S.A. kan per e-mail (p&c@kcb.nl) bij het KCB. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier: Vruchtgroente Verre Bestemmingen 2019. Telers/telersverenigingen ondertekenen daarnaast de Overeenkomst KCB monitoring vruchtgroenten verre bestemmingen 2019.
  2. De uitvoering van de monitoring gebeurt op basis van hetgeen is bepaald in het Protocol Tomaat voor Tuta absoluta U.S.A.
  3. De exportmonitoring start nadat de overeenkomst is ondertekend door de aanvrager per e-mail is ontvangen en akkoord is bevonden door het KCB.
  4. Na de eerste controle van de vallen, waarbij vastgesteld wordt dat de vallen vrij zijn van Tuta absoluta, wordt het bedrijf opgenomen in het register: Toegelaten bedrijven/inspectielocaties voor export tomaten en paprika naar de U.S.A.