Kwaliteits-Controle-Bureau

Exportmonitoring AFM U.S.A.

Het KCB is door de NVWA aangewezen om het monitoringprogramma voor de Afrikaanse Fruitmot (AFM) uit te voeren. Het programma betreft de export van Nederlandse Capsicum spp, waaronder paprika’s en pepers, naar de U.S.A. en wordt uitgevoerd bij:

1. Telers van Capsicum spp, waaronder paprika’s en pepers.

2. Exportbedrijven en pakstations waar Nederlandse Capsicum spp, waaronder paprika’s en pepers, worden aangeboden.

De monitoring wordt uitgevoerd met behulp van feromoonvallen. Bedrijven dienen zich voor deelname aan te melden bij het KCB.

Stap voor stap

Aanmelding exportmonitoring AFM

  1. Aanmelding voor deelname aan de exportmonitoring op AFM kan per e-mail (p&c@kcb.nl) bij het KCB. Er is één aanmeldformulier voor zowel telers als exporteurs en pakstations. Telers/telersverenigingen ondertekenen daarnaast de Overeenkomst KCB monitoring vruchtgroenten verre bestemmingen 2019. Exporteurs en pakstations ondertekenen de Overeenkomst KCB monitoring AFM exporteurs_pakstations 2019.
  2. De uitvoering van de monitoring gebeurt op basis van het door de sector en het ministerie van EZ opgestelde Action Plan dat door de autoriteiten van de U.S.A. (Aphis) is goedgekeurd. De voorwaarden van dit Action Plan zijn nader uitgewerkt in het Protocol Capsicum spp U.S.A. 2014.
  3. De exportmonitoring start nadat de overeenkomst is ondertekend door de aanvrager, per e-mail is ontvangen door het KCB en akkoord is bevonden door het KCB. Na de eerste controle van de vallen, waarbij vastgesteld wordt dat de vallen vrij zijn van AFM, wordt het bedrijf opgenomen in het register: Toegelaten bedrijven/inspectielocaties voor export paprika/pepers naar de U.S.A.

Afmelding exportmonitoring AFM

  1. Afmelding van deelname aan de exportmonitoring op AFM kan per e-mail bij het KCB (p&c@kcb.nl).
  2. Daarvoor gebruikt u het aanmeldingsformulier Vruchtgroente. De exportmonitoring stopt nadat de eerstvolgende controle, die gepland staat na de datum die u heeft opgegeven op dit formulier in de kolom datum afmelding is uitgevoerd.
  3. De vallen dienen ten minste te blijven hangen totdat deze laatste controle door het KCB is uitgevoerd. Indien het gewas al voor het laatste controlebezoek wordt verwijderd dan worden de vallen door het bedrijf veiliggesteld zodat controle door het KCB uitvoerbaar is.
  4. Het KCB zorgt ervoor dat het bedrijf wordt verwijderd uit het register: Toegelaten bedrijven/inspectielocaties voor export paprika/pepers naar de U.S.A.