Kwaliteits-Controle-Bureau

Exportmonitoring hardfruit verre bestemmingen

Voor een aantal landen geldt, dat export van hardfruit (appels en peren) alleen kan plaatsvinden wanneer er controles gedurende het groeiseizoen zijn uitgevoerd. Het KCB is door de NVWA aangewezen om dit monitoringsprogramma uit te voeren. Appels die onder deze monitoring zijn geteeld, kunnen worden geëxporteerd naar Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia. Er bestaat de mogelijkheid dat China nog wordt toegevoegd. Peren kunnen worden geëxporteerd naar China, Vietnam, Brazilië, Colombia en Mexico.

Exporteurs en afzetcoöperaties kunnen zichzelf en telers voor deelname aanmelden. Aanmelden kan tot 1 april. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Product- en Controlezaken (P&C@kcb.nl).

De te exporteren zendingen moeten voorafgaand aan de export worden geïnspecteerd. Exportinspecties kunnen worden aangevraagd via e-CertNL.