Kwaliteits-Controle-Bureau

Exportmonitoring peren en appels Israël Vruchtboomkanker

Het KCB is door de NVWA aangewezen om het monitoringprogramma voor vruchtboomkanker, ten behoeve van de export van Nederlandse peren en appels naar Israël, uit te voeren. Dit programma wordt uitgevoerd bij telers waar Nederlandse peren en/of appels bestemd voor export naar Israël worden geteeld. De monitoring wordt uitgevoerd middels twee inspecties van het betreffende perceel: eenmaal in de periode mei/juni en eenmaal vlak voor de oogst. Bedrijven dienen zich voor deelname aan te melden bij het KCB, uiterlijk 1 juni van het betreffende teeltseizoen.
De te exporteren zendingen moeten daarnaast voorafgaand aan de export door het KCB worden geïnspecteerd. Exportinspecties kunnen worden aangevraagd bij het KCB.

Aanmelden bedrijfsinspectie Vruchtboomkanker

Aanmelden voor deelname aan de monitoring op Vruchtboomkanker voor export van Nederlandse peren en appels naar Israël kan via fax of e-mail (p&c@kcb.nl) bij het KCB. Let op: aanmelding kan tot uiterlijk 1 juni van het betreffende teeltseizoen.