Kwaliteits-Controle-Bureau

Exportmonitoring hardfruit Israël

Voor Israël geldt dat export van hardfruit (appels en peren) alleen kan plaatsvinden wanneer er controles op onder andere vruchtboomkanker in het perceel zijn uitgevoerd gedurende het groeiseizoen. Het KCB is door de NVWA aangewezen om het monitoringsprogramma uit te voeren. De monitoring wordt uitgevoerd middels twee inspecties van het betreffende perceel; éénmaal in de periode mei/juni en éénmaal vlak voor de oogst.

Teeltbedrijven kunnen zichzelf voor deelname aanmelden. Aanmelden kan tot 1 april. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Product- en Controlezaken (P&C@kcb.nl).

De te exporteren zendingen moeten voorafgaand aan de export worden geïnspecteerd. Exportinspecties kunnen worden aangevraagd via e-CertNL.