Kwaliteits-Controle-Bureau

Exportmonitoring chrysanten U.S.A.

Het KCB is door de NVWA aangewezen om het monitoringprogramma voor Puccinia horiana (Japanse roest) ten behoeve van de export van Nederlandse Chrysanten snijbloemen uit te voeren. Dit programma wordt uitgevoerd bij telers van Chrysanten waar snijbloemen voor export naar de U.S.A. worden aangeboden.

De monitoring wordt uitgevoerd door het uitvoeren van bedrijfinspecties. Bedrijven dienen zich voor deelname aan te melden bij het KCB.


Aanmelden

  1. Aanmelden voor de exportmonitoring kan door een fax of e-mail (p&c@kcb.nl) te sturen naar het KCB.
  2. De uitvoering van de monitoring gebeurt op basis van het door de NVWA opgestelde Protocol snijbloemen chrysant USA.
  3. De deelnameprocedure staat vermeld op het aanmeldingsformulier. De exportmonitoring start nadat het aanmeldingsformulier, ondertekend door de aanvrager is ontvangen en akkoord is bevonden door het KCB.
  4. Bedrijven worden maandelijks gecontroleerd en worden na twee controles op het bedrijf, waarbij vastgesteld wordt dat het bedrijf vrij is van Puccinia horiana, opgenomen in het register: Toegelaten kwekerijen voor export Chrysanthemum snijbloemen naar de VS.

Kosten

De kosten die het KCB maakt voor de uitvoering van de werkzaamheden worden rechtstreeks in rekening gebracht bij het deelnemende bedrijf. De kosten bestaan uit een starttarief en een tarief per minuut voor de inspectie (zie Tarieven KCB).


Afmelden

  1. Afmelden van deelname kan door het sturen van een fax of e-mail (p&c@kcb.nl) naar het hoofdkantoor van het KCB onder vermelding van “Afmelding monitoring Puccinia horiana voor export chrysanten snijbloemen naar de U.S.A.”.
  2. Het KCB zorgt ervoor dat het bedrijf wordt verwijderd uit het register: Toegelaten kwekerijen voor export Chrysanthemum snijbloemen naar de VS.