Kwaliteits-Controle-Bureau

Bol- en tuinchrysant Noorwegen

De bol- en tuinchrysant, in het algemeen planten van Chrysanthemum (Dendranthema) x grandiflorum, komen slechts voor export naar Noorwegen in aanmerking wanneer deze afkomstig zijn van bedrijven die vrij zijn van symptomen van mineervlieg (Liriomyza huidobrensis, L. sativae, L. trifolii en Nemorimyza maculosa) én Japanse roest (Puccinia horiana). Deze bedrijfsvrijheid moet blijken uit maandelijkse inspecties gedurende drie maanden voorafgaand aan export. Vervolgens vindt er, zolang de seizoens-export van bolchrysanten duurt, maandelijks een bedrijfsinspectie plaats. Het verzoek voor bedrijfsinspecties wordt ingediend bij het rayonkantoor van het KCB.

Relevante Links

Rayonkantoren KCB