Kwaliteits-Controle-Bureau

Bedrijfserkenning VK

Het VK heeft de ingangsdatum voor fase drie van het Border Operating Model (BOM) wederom uitgesteld. Als gevolg van Brexit moet u nu vanaf eind 2023 (exacte datum volgt)  snijbloemen, groenten en fruit bij export naar het VK voorzien van een fytosanitair certificaat. Dit betekent dat u al uw zendingen met deze producten moet aanmelden in e-CertNL zodat deze kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair certificaat. Deze extra handelingen hebben forse impact op de logistiek van exporterende bedrijven en leggen druk op de inspectiecapaciteit van het KCB. Om kosten en vertraging zo veel mogelijk te beperken is daarom het bedrijfscontrolesysteem ontwikkeld. Dit systeem geeft bedrijven de mogelijkheid om zelf controles uit te voeren door hiertoe speciaal opgeleide fytosanitaire-controlemedewerkers van uw eigen bedrijf of van gekoppelde bedrijven. U heeft daarvoor als bedrijf een erkenning bedrijfscontrolesysteem nodig.

Zelf zendingen controleren

Als erkenningshouder mag u in dit systeem zelf met eigen Bevoegd Fytosanitaire Controle Medewerkers (FCM) zendingen controleren van snijbloemen, groenten en fruit voor export en re-export naar het VK. Voor een aantal producten kunnen overheidsverklaringen worden gebruikt. Uitgebreide informatie over de 'Overheidsverklaring voor export van snijgroen, snijbloemen, groenten en fruit naar het VK' vindt u hier op de website van de NVWA.   Goedgekeurde zendingen kunt u invoeren in e-CertNL en door het KCB laten waarmerken. Ter controle zal het KCB steekproefsgewijs inspecties uitvoeren. Het KCB adviseert u om in voorbereiding op een nieuwe datum deze erkenning nu al aan te vragen en/of het aanvraagproces af te maken.

Waar kan ik een aanvraag Bedrijfserkenning VK indienen?

Het bedrijf dat de aanvragen in e-CertNL invoert, of laat invoeren en verantwoordelijk is voor de zending kan bij de NVWA een aanvraag erkenning Bedrijfscontrolesysteem indienen. Meer informatie over het indienen van de aanvraag en de erkenningsvoorwaarden vindt u hier op de website van de NVWA.

Opleiding fytosanitaire-controlemedewerkers

De opleiding en het examen tot bevoegd fytosanitaire-controlemedewerker wordt verzorgd door Naktuinbouw.  Aanmelding voor de opleiding kan via brexit@kcb.nl.

Geldigheid examen en opfriscursus

Alle reeds geslaagde deelnemers in 2022 ontvangen een certificaat met uitgiftedatum 1 juli 2022. Het examen blijft twee jaar geldig. Daarbij rekent de NVWA  vanaf de datum waarop fytosanitaire certificaten voor snijbloemen, groenten en fruit richting het VK verplicht zijn. De start van BOM fase drie.

Voor het daadwerkelijk van start gaan van fase drie volgt voor alle reeds geslaagde deelnemers een verplichte verkorte opfrisopleiding. Deze opfrisopleiding bevat geen examen. Naar verwachting wordt deze opfrisopleiding in de loop van 2023 gegeven. Dit is uiteraard afhankelijk van de datum waarop fase drie definitief start.

Meer informatie

Eind januari zijn introductiebijeenkomsten over het Bedrijfscontrolesysteem georganiseerd. Bekijk hier de presentatie van de NVWA.

Deze pagina is 23 juni  2022 aangepast

Relevante Links