Kwaliteits-Controle-Bureau

Bedrijfserkenning VK

Als gevolg van Brexit moet u vanaf eind 2023 (exacte datum volgt)  snijbloemen, groenten en fruit bij export naar het VK voorzien van een fytosanitair certificaat. Dit betekent dat u vanaf deze datum al uw zendingen met deze producten moet aanmelden in e-CertNL zodat deze kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair certificaat. Deze extra handelingen hebben forse impact op de logistiek van exporterende bedrijven en leggen druk op de inspectiecapaciteit van het KCB. Om kosten en vertraging zo veel mogelijk te beperken is daarom het bedrijfscontrolesysteem ontwikkeld. Dit systeem geeft bedrijven de mogelijkheid om zelf controles uit te voeren door hiertoe speciaal opgeleide fytosanitaire-controlemedewerkers van uw eigen bedrijf of van gekoppelde bedrijven. U heeft daarvoor als bedrijf een erkenning bedrijfscontrolesysteem nodig.

Zelf zendingen controleren

Als erkenningshouder mag u in dit systeem zelf met eigen bevoegde fytosanitaire-controlemedewerkers zendingen controleren van snijbloemen, groenten en fruit voor export en re-export naar het VK. Goedgekeurde zendingen kunt u invoeren in e-CertNL en door het KCB laten waarmerken. Ter controle zal het KCB steekproefsgewijs inspecties uitvoeren.

Waar kan ik een aanvraag Bedrijfserkenning VK indienen?

Het bedrijf dat de aanvragen in e-CertNL invoert, of laat invoeren en verantwoordelijk is voor de zending kan bij de NVWA een aanvraag erkenning Bedrijfscontrolesysteem indienen. Meer informatie over het indienen van de aanvraag en de erkenningsvoorwaarden vindt u hier op de website van de NVWA.

Opleiding fytosanitaire-controlemedewerkers

De opleiding en het examen tot bevoegd fytosanitaire-controlemedewerker wordt verzorgd door Naktuinbouw.  Aanmelding voor de opleiding kan via brexit@kcb.nl.
Let op: op dit moment hebben zich zoveel cursisten aangemeld, dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Meer informatie

Eind januari zijn introductiebijeenkomsten over het Bedrijfscontrolesysteem georganiseerd. Bekijk hier de presentatie van de NVWA.

Deze pagina is 28 april 2022 aangepast

Relevante Links