Kwaliteits-Controle-Bureau

Tuchtrechtspraak KCB

Er is een onafhankelijk tuchtgerecht, dat is belast met de tuchtrechtspraak van overtredingen van de op basis van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 gestelde regels ten aanzien van groenten en fruit, bananen, krenten en rozijnen.

De samenstelling en bevoegdheden van het tuchtgerecht en de rechtsgang van het tuchtrechtelijke geding zijn vastgelegd in een reglement op de tuchtrechtspraak.

Het ‘reglement Tuchtrechtspraak KCB’ is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken, mede namens het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 

Overtredingen begaan voor 1-1-2015 Overtredingen begaan na 1-1-2015
Reglement tuchtgerecht Reglement tuchgerecht per 1-1-2015
Link Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet Link Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet
Link Landbouwkwaliteitswet Link Landbouwkwaliteitswet
Link Wet Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004