Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanmelding Vruchtgroenten Verre Bestemmingen

woensdag 8 februari 2017
img_2960.jpg

Bedrijven kunnen zich weer aanmelden voor de diverse monitoringsprogramma’s voor export van vruchtgroenten naar USA, Japan en Canada. Er wordt ook een monitoring uitgevoerd voor paprika naar China. De inschrijving daarvoor is reeds gesloten en de lijst van bedrijven is al geaccordeerd door China.

Het aanmeldingsformulier en de overeenkomst voor het groeiseizoen 2017 zijn aangepast ten opzichte van het vorige jaar. Van aanmeldingen per exportbestemming zijn we overgestapt naar één centrale aanmelding waarbij aangegeven kan worden om welke bestemming(en) het gaat. Dit betekent dat er één aanmeldformulier en ook één overeenkomst  is voor zowel teeltbedrijven/telersverenigingen als exporteurs en pakstations. Alleen voor de monitoring AFM USA is er een aparte overeenkomst voor exporteurs en pakstations.

  • Teeltbedrijven kunnen zich individueel aanmelden door een aanmeldingsformulier in combinatie met een ondertekende overeenkomst te sturen aan het KCB.
  • Exporteurs of telersverenigingen kunnen ook centraal de aanmelding voor een groep van telers verzorgen: zij vullen dan alle teeltbedrijven in op één aanmeldingsformulier en ondertekenen één overeenkomst.
  • Exporteurs kunnen zich ook  als inspectielocatie (dus zonder telers) aanmelden: zij vullen dan op het aanmeldingsformulier de gegevens van de inspectielocatie in en ondertekenen daarbij één overeenkomst.

Aanmeldingen kunnen per mail gestuurd worden aan Afdeling Product- en Controlezaken (p&c@kcb.nl).
Let bij het invullen van de gegevens goed op het telersnummer. Geef voor iedere teeltlocatie een uniek nummer door, bij voorkeur het GLN-nummer. Bij eventuele calamiteiten kunnen specifieke locaties dan worden uitgezonderd van export.

Aanmeldingsformulier          

Overeenkomst Verre Bestemmingen           Overeenkomst AFM exporteur_pakstation

Meer informatie over de monitoringsprogramma's vindt u onder Bedrijfsinspecties

Meer nieuws