Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanpassing structureel toezicht KCB bij teeltbedrijven per 1 januari 2017

vrijdag 4 november 2016

Aanpassing structureel toezicht KCB bij teeltbedrijven per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de indelingssystematiek voor teeltbedrijven in het structureel toezicht.

Bij de risico-indeling van een teeltbedrijf is niet alleen de grootte van het bedrijf bepalend, maar wordt ook gekeken of er gesloten kleinverpakkingen op de teeltlocatie worden klaargemaakt. Teeltbedrijven die gesloten kleinverpakkingen klaarmaken, komen in een hogere risicocategorie terecht. De verhoogde risico’s hebben te maken met het verpakken en het juist aanduiden van de kleinverpakkingen. Daarbij komt dat dergelijke producten vaak rechtstreeks geleverd worden aan de (buitenlandse) eindafnemer cq. het grootwinkelbedrijf.

Bij teeltbedrijven die geen gesloten kleinverpakkingen klaarmaken, zal de risicocategorie van het structureel toezicht KCB verlaagd worden, waardoor het aantal controlebezoeken per jaar lager wordt en daarmee ook het bijbehorende jaartarief.

Indien een teeltbedrijf onder het kwaliteitscontrolesysteem van de RIK-deelnemer valt, wordt de risicocategorie en het daaraan gekoppelde aantal controlebezoeken verlaagd.

Meer informatie over de wijzigingen vanaf 1 januari 2017 vindt u hier.

Een uitgebreide beschrijving van de indelingssystematiek structureel toezicht die vanaf 1 januari 2017 geldt, vindt u hier.


 

Meer nieuws