Kwaliteits-Controle-Bureau

Eerste Nederlandse paprika’s goed ontvangen in China

vrijdag 22 juli 2016
controle-paprika-china.jpg

Dankzij samenwerking in de groenteketen met de overheid zijn de afgelopen twee weken na jaren van voorbereiding de eerste proefzendingen Nederlandse paprika geëxporteerd naar China. Dit past in het beleid van bedrijfsleven en overheid om marktverruiming voor Nederlandse producten te bewerkstelligen.

Dit resultaat is het gevolg van samenwerking van het bedrijfsleven; GroentenFruit Huis en de Federatie Vruchtgroente Organisaties en NVWA, KCB en het ministerie van Economische Zaken.

De eerste proefzendingen bevatten een goede afspiegeling van hetgeen Nederland met paprika te bieden heeft: grote variëteit aan kleuren en vormen, perfecte kwaliteit en premium uitstraling. Jan Opschoor, projectleider FVO: “We benutten deze kans om Nederland op één wijze te presenteren. Met een unieke presentatie, onder de werknaam “Dutch Peppers”, verpakt in oranje dozen en voorzien van een luxe leaflet hebben we een eerste stap gezet richting het Holland brand, waar we als FVO naar streven. Tevens doen we nader marktonderzoek, samen met GroentenFruit Huis. Ik ben trots op hetgeen we samen bereikt hebben”. De zendingen zijn in Nederland gekeurd door Chinese auditors op fytosanitaire voorschriften. Kun Han, China ambassadrice bij GroentenFruit Huis, vervulde daarbij een goede rol als intermediair tussen de Nederlandse vertegenwoordigers van de overheid en de Chinese auditors. Inmiddels zijn de dozen paprika's ontvangen in China.

De proefzendingen zijn afkomstig van drie exporteurs en vijf telers en vonden de afgelopen twee weken plaats. De paprika’s werden centraal verscheept vanuit Levarht in De Kwakel. Johan Hoek Spaans, verantwoordelijk voor de organisatie van de logistieke stroom en keuringen: “Er waren organisatorische aanpassingen nodig om te functioneren als centraal distributiepunt voor meerdere exporteurs, we zijn tevreden over de positief, kritische houding van de Chinese auditors en zéker met het resultaat”.

De komende maanden wordt bekend of de markt in 2017 definitief opengaat voor Nederlandse paprika’s. "Na het verkrijgen van markttoegang voor peren, nu twee jaar geleden, hopen we dat de definitieve markttoegang voor paprika relatief snel wordt gerealiseerd. We zijn blij met de onderlinge samenwerking tussen alle ketenpartijen. Hieruit blijkt maar weer dat je samen, als exporteurs en telersverenigingen, sterker staat", aldus Wim Rodenburg. Samen met Inge Ribbens, bij GroentenFruit Huis verantwoordelijk voor markttoegang, heeft hij invulling gegeven aan de totstandkoming van de teeltprotocollen en proefzendingen van de paprika’s. “GroentenFruit Huis heeft intensief samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken en de NVWA om goede fytosanitaire afspraken te maken met de Chinese autoriteiten, voorwaarde voor markttoegang. Met het definitief opengaan van de Chinese markt kunnen we dan potentieel 1,2 miljard consumenten binnen vijf dagen na de oogst bevoorraden met verse paprika’s”.

Meer nieuws