Kwaliteits-Controle-Bureau

Verbetertraject aanduidingen en begeleidende documenten groenten en fruit

donderdag 11 februari 2016
243.jpg

Afgelopen jaar is het KCB gestart om extra aandacht te vragen voor de aanduidingen op verpakkingen van groenten en fruit en de begeleidende documenten. Vertrekpunt was een brief van het KCB op 10 februari 2015 aan alle marktdeelnemers en een update van het document “Interpretatie Aanduidingsvoorschriften” op de website van het KCB. Vervolgens is bij een groot aantal sorteer- en pakstations, handelsbedrijven en teeltbedrijven door de KCB inspecteur, samen met het bedrijf, gekeken naar waar de aanduidingen duidelijker en overzichtelijker kunnen en of de verplichte gegevens over het product terug te vinden zijn op alle relevante documenten. Bij tal van bedrijven zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd. In 2016 wordt dit verbetertraject gecontinueerd en uitgebreid naar bedrijven die nog niet bezocht zijn.

Verschillende vragen en onderwerpen keren steeds terug. Dit is aanleiding geweest om de “Interpretatie Aanduidingsvoorschriften” aan te vullen en verder te verbeteren. De update (versie 009) staat vanaf heden op deze website.
Het is belangrijk om kritisch te blijven kijken naar uw aanduidingen op verpakkingen en begeleidende documenten. Staat er bijvoorbeeld voor de naam van het land van oorsprong altijd de term “Land van Oorsprong:”. En staat er een term als “Verpakker” of “Verzender” voor het KCB nummer of het GLN nummer. De ervaring leert dat aanduidingen blijvend aandacht vragen.

Mochten aanduidingen niet in orde zijn en, ondanks de daarover gemaakte afspraken, verbeteringen uitblijven, dan moet er rekening mee worden gehouden, dat het KCB maatregelen neemt. Zo kunnen overtredingen van de regels voor aanduidingen aan het Tuchtgerecht worden voorgelegd.
Lees meer over de verplichte aanduidingen .
 

Meer nieuws