Kwaliteits-Controle-Bureau

KCB tarieven 2016

vrijdag 11 december 2015
monitoring-liggende-foto.jpg

De KCB tarieven voor 2016 zijn bekend. Vanwege prijs- en loonstijgingen in 2016  is het noodzakelijk om de tarieven voor 2016 met 2% te verhogen. Het is voor het eerst in zeven jaar dat het KCB zich genoodzaakt ziet om de tarieven te wijzigen.

De drie tarieven voor diagnostisch onderzoek en het tarief voor de afgifte van een EU-communicatiedocument zijn tarieven van de NVWA en Naktuinbouw. Het Ministerie van EZ verhoogt per 1 januari 2016 de toeslag CLIENT Export van € 5,14 naar € 5,28 per afgegeven certificaat (+2,7%).

Gedurende het jaar 2015 werd duidelijk dat de kosten voor de helpdesk CLIENT Export structureel zijn.  Deze kosten worden vanaf 2016 doorbelast door middel van een verhoging van de tarieven voor zowel de fytosanitaire exportcertificaten als ook voor de kwaliteitcertificaten.

Klik hier voor de tarieven, die gelden vanaf 1 januari 2016.

Meer nieuws